Petäjäveden alueella vaihtuu jätteenkuljetusjärjestelmä 1.9.2021


Petäjäveden alueen kotitalouksien, vapaa-ajan asukkaiden sekä kunnan palvelutoiminnan kohteiden jäteastiapalvelussa tapahtui muutos 1.9.2021 alkaen. Sydän-Suomen jätelautakunta tarkasteli jätelain mukaisesti Petäjäveden alueen jätteenkuljetuksista (pl. lietteet). Jätelautakunta päätti kesällä 2019, että Petäjäveden alueella siirrytään kunnan kilpailuttamaan jätehuoltomalliin 1.9.2021. Kuljetusten kilpailutuksen on hoitanut kuntien omistama jäteyhtiö Sammakkokangas Oy, joka tuottaa jätehuollon palvelutehtävät omistajakuntiensa lukuun.

Muutos koskee: 

  • vakituisten ja vapaa-ajan asumisen jätehuoltoa
  • kunnan (kuten Petäjäveden kunnan) palvelutoiminnan jätehuoltoa
  • julkiset ja yksityiset asumispalveluyksiköiden jätehuolto 

Sammakkokangas Oy on kilpailuttanut jätteenkuljetukset julkisena hankintana. Kilpailutusasiakirjat olivat kaikkien alan yritysten nähtävillä Hilma julkiset hankinnat tietokannassa. Sammakkokankaan aliurakoitsijoina toimii Jätehuolto Laine Oy 1.9.2021 alkaen. Sammakkokankaan asiakaspalvelu vastaa kaikkiin astiapalvelua koskeviin kysymyksiin edellä mainitusta päivämäärästä lähtien.  

Kiinteistön haltijan järjestelmä lakkaa toimimasta 31.8.2021 ja astioiden tyhjennyspalvelut jatkuivat uudessa järjestelmässä ilman erillisilmoitusta. Vanhaa sopimusta ei tarvinnut näin ollen erikseen irtisanoa ja uutta solmia. Muutoshetkellä astian tyhjennysväli saattaa olla normaalirytmiä lyhempi tai pidempi. Tyhjennyksen viikonpäivä saattaa myös muuttua. Kuljetusjärjestelmämuutoksen astiatyhjennykset rytmitetään mahdollisimman optimaalisesti, jotta ympäristöä kuormittavia hukkakilometrejä syntyisi mahdollisimman vähän. Kuljetusjärjestelmämuutoksen onnistumiseksi on erittäin tärkeää, että astia on näkyvällä paikalla. Epäselvyyksien välttämiseksi ja astian löytymisen helpottamiseksi pyydämme merkitsemään talonumeron astian kylkeen. Mikäli astiakoko on virheellinen, sitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa vaan koko päivittyy kuljettajan ilmoittamana. 

Elokuun alussa 2021 lähetämme infokirjeen niille kiinteistöille, joilla ei ole yhtiön tietojen mukaan omaa tai kimppajäteastiaa käytössä. Nämä kiinteistöt liitetään aluekeräyspisteen käyttäjiksi ja ilmoitamme infokirjeellä paikat, jonne sekajätteen voi toimittaa. Elokuun aikana myös omaa tai kimppajäteastiaa käyttäville lähetetään kirjeitse tieto ensimmäisen tyhjennyksen ajankohdasta.

Huomioitavia asioita 

  • Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa siitä, että jäteastia on tyhjennettävissä. Talviaikana tämä tarkoittaa mm. lumitöiden ja hiekoituksen hoitamista.

  • Arkipyhät vaikuttavat koko viikon astiatyhjennyksiin aikaistaen tai myöhästyttäen niitä 1 – 3 päivällä. Jos siirrät astian tyhjennyspäiväksi tyhjennyspaikalle, tee siirto paria päivää aiemmin.

  • Sekajäteastiat pestään kerran vuodessa ja biojäteastiat kaksi kertaa, niiden astioiden osalta, jotka ovat pesuauton kiertäessä tyhjennyspaikalla. Pesusta ja pesun yhteydessä tehtävästä tyhjennyksestä ei veloiteta erikseen. Pesukerta ei muuta varsinaista tyhjennysrytmiä. Ensimmäiset pesut tehdään 2022.

  • Tiehoitokunnan tulee antaa Sammakkokankaan asiakaspalveluun kirjallinen lupa ajaa tielle painorajoituksesta huolimatta.

  • Tämän muutoksen jälkeen tulee kaikki jäteastiapalvelua koskevat yhteydenotot Sammakkokankaan asiakaspalveluun. Kuljetusyrityksen kautta ei voi tehdä muutoksia tai lisätilauksia.

Sydän-Suomen jätelautakunta toimii Sammakkokankaan osakaskuntien yhteisenä jäteviranomaisena. Lautakunta päättää jätetaksasta, jätehuoltomääräyksistä ja palvelutasosta. Jäteviranomainen seuraa, että kaikki kiinteistöt ovat liittyneinä jätehuoltoon. Lautakunta valvoo, että alueen jätehuolto on toteutettu jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätehuoltomääräysten mukaisesti pisin tyhjennysväli on sekajätteelle 4 viikkoa, mutta 140 – 240 litran astialle 1-2 hengen talous voi saada pisimmillään 8 viikkoa. Lautakunnan toimesta otetaan yhteyttä, jos havaitaan palvelun olevan jätehuoltomääräysten vastainen ja sitä on muutettava. Kuljetusjärjestelmämuutoksella ei ole vaikusta jätehuoltomääräyksiin vaan näitä määräyksiä on tullut noudattaa jo kiinteistön haltijan järjestelmässä

1.9.2021 alkaen lasku astiatyhjennyksistä tulee Sammakkokangas Oy:n kautta. Vielä vuonna 2021 vakituisten asuintalojen perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa. Vuoden 2022 alusta perusmaksu laskutetaan osissa. Laskutusjakso on 3 kk ja laskulla on kolmen kuukauden osuus perusmaksusta. Jäteastiatyhjennyshinnan vahvistaa jatkossa Sydän-Suomen jätelautakunta. Vuoden 2022 osalta lautakunta käsittelee taksan syksyn aikana.