Jätetaksa yrityksille, yhteisöille ja seurakunnille (TSV jätetaksa)

Tarvittaessa hoidamme myös yrityksissä, yhteisöissä ja seurakuntien toiminnassa syntyvän jätteen keräyksen ja käsittelyn. Palveluiden hyödyntämisen osalta on kuitenkin noudatettava kunnan toissijaisen velvollisuuden piiriin kuuluvan jätehuollon määräyksiä (TSV).

Sydän-Suomen jätelautakunta on vahvistanut kunnan toissijaisen velvollisuuden taksan 8.12.2020. Tätä jätetaksaa käytetään jätelaissa tarkoitettuihin kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluviin jätehuoltopalveluiden hinnoitteluun. Ensin on kuitenkin varmistettava, että palveluiden tarjoaminen on jätelain mukaisesti mahdollista.   

Kiinteistökohtaisten jätehuoltopalveluiden jätetaksa (lataa PDF)

Lajitteluasemapalvelut TSV asiakkaille

Lajitteluasemapalvelut ovat tarkoitettu pääsääntöisesti vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. TSV asiakkaiden tulee varmistaa etukäteen mahdollisuus toimittaa jätettä lajitteluasemille. Lajitteluasemapalveluiden käyttämistä koskee kunnan toissijaisen velvollisuutta koskevat  määräykset jätehuollon osalta (Jätelaki 17.6.2011/646: 5 luku, 33§).

Äänekosken alueella ei ole palveluntarjonnan puutetta, joten TSV asiakkaiden tulee käyttää yksityisiä palveluita.

Lajitteluasemahinnasto TSV asiakkaille on hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2020. Hinnasto löytyy edellä olevasta PDF tiedostosta. Tätä hinnastoa käytetään jätelaissa tarkoitettuihin kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluviin jätehuoltopalveluiden hinnoitteluun. Ensin on kuitenkin varmistettava, että palveluiden tarjoaminen on jätelain mukaisesti mahdollista.   

Sammakkokankaan jätekeskukseen jätteiden toimittamista koskevat samat määräykset. Jätekeskuksen vastaanottohinnoittelusta löydät lisätietoa täältä.