Julkisoikeudellinen jätetaksa

Jätetaksa koostuu jäteastioiden tyhjennyshinnoista, perus- sekä aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksuista. Jätelautakunnan vahvistama jätetaksa on Äänekosken ja Petäjäveden alueelle osin poikkeava muusta alueesta. Erot johtuvat erilaisesta kuljetusjärjelmästä. Jätelautakunta ei määrittele kiinteistönhaltijan järjestelmässä astiakohtaisia kuljetushintoja. Sen tekee kuljetusyritys. Äänekoskella siirrytään kunnan kilpailuttamaan kuljetusjärjestelmään 1.9.2020 ja Petäjävedellä 1.9.2021. Tämän muutoksen seurauksena myös astiakohtaiset kuljetushinnat vahvistetaan lautakunnassa. 

Asumisen jätetaksa 2020 (Lataa PDF) voimassa 1.1.2020 alkaen

 

Jäteastiatyhjennyshinnat muodostuvat käsittely- ja kuljetusmaksuosuuksista.

Perusmaksulla katetaan hyötyjätehuolto (aluekeräyspistepalvelu), vaarallisten jätteiden keräily ja käsittely, jäteneuvonta ja jätelautakunnan palvelut.

Käyttöoikeusmaksua vastaan sekajätteen voi toimittaa aluekeräyspisteen sekajäteastiaan. Aluekeräyspisteen käyttöoikeus on korvaava palvelu oman jäteastian käytölle.

Jätetaksan suuruus tarkistetaan kerran vuodessa. Jätelautakunta vahvistaa vuosittain seuraavan vuoden jätetaksan. Taksa on julkisoikeudellinen eli ulosottokelpoinen.

Jätekeskuksen ja -asemien vastaanottohinnat

Sammakkokankaan jätekeskuksen vastaanottohinnasto jätelain 32§:ssä tarkoitetuille kunnan vastuulla oleville jätteille löytyy tästä alla olevasta PDF tiedostosta. Nämä hinnat eivät koske yrityksiä ja yhteisöjä. Katso näissä tapauksissa vastaanottohinnat yrityshinnaston kohdalta.

Jätekeskuksen taksa 1.1.2020 alkaen (lataa PDF) 

Lajitteluohje: Lajitteluohje (Lataa PDF) ja Rakennusjätteen lajitteluohje (lataa PDF)

Pientuojien hinnat lajitteluasemilla

Lajitteluasemilla vastaanotetaan asumisessa syntyvää jätettä, jota ei voida viedä omaan jäteastiaan tai yleisiin keräyspisteisiin. Tällaisia jätteitä ovat vaaralliset jätteet, metalliromu, puu, rakennus- ja suursiivousjäte.

Kuormakohtaiset hinnat löydät oheisesta taksasta. Nämä taksasta löytyvät kuormakohtaiset hinnat ovat voimassa Sammakkokankaan ylläpitämillä lajitteluasemilla. Hankasalmen lajitteluasemapalvelu toteutetaan yhteistyössä Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:n kautta ja aseman vastaanottohinnoittelusta vastaa kyseinen taho.

Lajitteluasemien vastaanottohinnat

Multian ja Hankasalmen jätetaksa

Multian ja Hankasalmen jätehuollon palvelutehtävien hoitaminen siirtyi Sammakkokangas Oy:lle 1.1.2020 alkaen. Näiden kuntien osalta noudatetaan vuonna 2020 kyseisten kuntien vahvistamia jätetaksoja. Taksat yhtenäistyvät 1.1.2021 muun alueen kanssa.

Multian kunnan voimassa oleva jätetaksa (lataa PDF)

Hankasalmen kunnan voimassa oleva jätetaksa (lataa PDF)