Sammakkokankaan jätekeskus

Toivomme, että jätekeskusasioinnin osalta ei kiirreellisten kuormien tuontia siirretään myöhemmäksi. Jätekeskuksessa on voimassa poikkeusjärjestelyt 23.3.2020 - 13.5.2020 välisen ajan. Suomessa vallitsevassa poikkeustilanteessakin mahdollistamme jätekeskusasioinnin. Ohjeet löytyvät jätekeskuksen portilta. Jätekeskuksessa on normaaleina aukioloaikoina henkilökuntaa paikalla, mutta kohdennamme resursseja tilanteen takia poikkeuksellisesti. Pyydämme soittamaan portilta löytyvään numeroon. Annamme ohjeet asiointiin.

Sammakkokankaan jätekeskus sijaitsee n. 11 kilometriä Saarijärven keskustasta Kannonkosken suuntaan.

Otamme vastaan:

  • tavallisen asumisen yhteydessä syntyvää jätettä
  • rakennus- ja purkujätteitä
  • teollisuusjätettä
  • pilaantuneita maa-aineksia

Jätekeskuksesta löydätte myös mm.

  • EU -normit täyttävä loppusijoitusalueen
  • autovaa'an
  • jätteiden lajittelu- ja siirtokuormauskentän
  • pientuojien lajittelupihan
  • välivarastokentän
  • toimiston

Alueen taustaa

Alue sijaitsee Saarijärvellä ja maa-alueen omistaa Saarijärven kaupunki. Sammakkokankaan alueella on harjoitettu jätteiden loppusijoittamista 80- luvun puolesta välistä saakka. Lähimmät luonnonvesistöt ovat Horonjärvi ja Sammakkolampi.

Ympäristölupa ja tarkkailu

Sammakkokangas Oy:llä on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa toiminnalleen (Dnro LSSAVI/234/04.08/2011). Yrityksemme on sitoutunut tarkkailemaan jätekeskuksen ympäristövaikutuksia. Ympäristöluvan mukaisesti yhtiöllä on velvoitetarkkailusuunnitelma, jota olemme noudattaneet koko yrityksen toiminnan ajan.

Velvoitetarkkailunäytteiden oton ja raportoinnin hoittaa yhteistyökumppanimme EuroFins Ahma Oy (Jyväskylä). Velvoitetarkkailuraportit löydät täältä.