Siirtokuljetuksien kilpailutus

Hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi Hilma julkiset hankinnat tietokannassa 7.9.2021. 

Laskenta-aikaa on 7.10.2021 klo 10 saakka. 

Hankinnasta esitettävät kysymykset tulee osoittaa Outi Ruuskalle sähköpostitse 20.9.2021 klo 12 mennessä. (outi.ruuska@sammakkokangas.fi) Vastaukset kysymyksineen julkaistaan tällä sivulla. Katso kysymykset ja vastaukset ovat hankinta-asiakirjojen jälkeen listattuna.

Ohessa hankintailmoituksessa mainitut tarjouspyyntöasiakirjat. 

Tarjouspyyntö (lataa PDF)

Urakkaohjelma (lataa PDF)

Tarjouslomake

Tarjouslomake (PDF versio)

Esitetyt kysymykset ja vastaukset

 • Onko purkupaikkohin määritelty muuta purkuaikaa kuin aukioloajat? Vastaus: Riikinvoimalle on määritelty kullekin toimittajalle purkuajat. Sammakkokankaan ajat ovat tällä hetkellä arkisin 11:30 - 13:00 ja 19:00 - 20:30. Aikoja voidaan tarvittaessa sovitella muihin ajankohtiin. Muihin paikkoihin ei ole sovittu näin tarkkoja purkuaikoja. West Energylle voi tuoda ympärivuorokauden jokaisena päivänä, mutta klo 21 - 06 välillä tuotavista kuormista on sovittava erikseen. Bion ja lietteen toimituspaikat muuttuvat 1.1.2022, joten purkuaikojen pelisäännöt sovitaan yhteisesti. Kuljettajaohje West Energyn osalta: https://westenergy.fi/wp-content/uploads/2020/04/Kuljettajan-ohjeet.pdf 
 • Jos purkupäässä joudutaan toistuvasti odottamaan purkua niin voiko kuljetusyrittäjä laskuttaa siitä tilaajaa? Vastaus: Riikinvoimalle on sovittu purkuajat, jolloin laitokseen pitää kyseisen toimijan päästä purkamaan kuorma. Jos urakoitsija pyrkii muuna ainana purkamaan kuormaansa ja joutuu odottamaan, ei odotuksesta makseta. Myös harvoin sattuvat yllättävät viivästykset eivät ole johtaneet korvauksiin. Jos odotusaika venyy sovitusta purkuajasta merkittävästi, voidaan korvauksesta neuvotella. Lähtökohta on, että odotusta ei tulisi purkupaikoissa. Urakoitsija on velvollinen ottamaan asian esille, jotta tilaaja voi tarvittaessa vaikuttaa asiaan. 
 • Viitasaaren noutopaikan osalta mainitaan tarjouspyyntökirjeen 4.1 kohdassa, että Viitasaaren osalta jäte-erien maksimi viipymä on 3 päivää. Mitä tarkoittaa käytännössä? Vastaus: Jätteen nouto on pystyttävä hoitamaan 3 päivän kuluessa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut Viitasaarella olevan kuorma noudettavaksi. Käytännössä Viitasaaren noutorytmi on jo nykyisin vakio ja tämä rytmitys sovitaan yhteisesti myös uuden urakan alussa. Poikkeustilanteista sovitaan erikseen.
 • Jätteiden määrät Viitasaari vuodessa Bio/ sekajäte? Vastaus: Asia mainitaan tarjouspyyntökirjeen kohdassa 1.2. Viitasaarelta lähtee vain sekajätettä. Määrä vuodessa noin 2000 tn. 
 • Jätteiden määrät Saarijärvi vuodessa Bio/ sekajäte? Vastaus: Kuten edellä. Vastaukset löytyvät tarjouspyyntökirjeen kohdasta 1.2. Käytännössä kaikki muu urakkaohjelman kohdassa 3.3 kerrottu jäte lähtee Sammakkokankaan jätekeskuksesta paitsi noin 2000 tn sekajätettä lähtee Viitasaarelta. 
 • Nykyisen kaluston kuljetuskapasiteetti m3 ja tonneina? Vastaus: Nykyisin jätettä on ajettu kalustolla, jossa on yhteensä 3 konttia. Yhden kontin koko on 40-44 m3 luokkaa. Nupin kontti on hieman kärryn kontteja suurempi. Ulkomitoilla laskettuna konttien yhteenlasketut tilavuudet ovat n. 130 m3. Nykyisen kaluston osalta kuorman tavoite painoksi urakoitsija ilmoitti 40 tn tarjousvaiheessa. Myöhemmin maksimipainoksi ilmoitettiin 44 tn. Tilaaja on saavuttanut vähintään 40 tn kuormapainot sekajätteellä. Nykyinen kalusto on mahdollistanut kuormauksen yhteydessä painelun/ tiivistämisen. 
 • Jätteiden kuutiopaino? Vastaus: sekajäte n. 300 - 350 kg/m3*, biojäte keskimäärin n. 300 kg/m3, puhdistamoliete keskimäärin 800 kg/m3.

Sekajätteen kuormapainojen saavuttaminen vaatii jätteen tiivistämistä kuormauksen aikana. Tämä tulee huomioida tarjottavassa kalustossa. Kuljetuskaluston tulee kestää painelua kuormauksen aikana. Yhdyskuntajätteen irtotilavuusmassa on noin 100 kg/m3. Pakkaavaan jäteautoon kuormattaessa jäte puristetaan keskimäärin ominaispainoon 350 kg/m3. Purettaessa se löystyy keskimäärin ominaispainoon 300 kg/m3. Suurin osa kuljetettavasta jätteestä on pakkaavalla autolla kerättyä jätettä. Rakennusjätteen tilavuusmassa on noin 250 kg/m3, teollisuuden jätteen tilavuusmassat vaihtelevat edellä mainittujen välillä. 

 • Tiivistääkö tilaaja kaivinkoneella kuorman mikäli pyöräkoneella kuormattuna kuorma-painoa ei saada tavoitemäärään? Vastaus: Kuorman tiivistäminen on tehty kaivinkoneella. Eli kuten yllä mainitaan, tulee kaluston kestää painelua kaivinkoneella. 

 • Jos kuorma jäätyy kiinni talvella, vastaako tilaaja irrotuksen kustannuksista? Vastaus: Jäätymistä pyritään estämään kaikin mahdollisin keinoin. Sammakkokangas Oy korvaa tarvittaessa kuorman irroituksen, mutta tämän työn tilaamisen osalta käydään pelisäännöt läpi sopimuksen allekirjoitusvaiheessa.

 • Onko jätekeskuksen alueella mahdollista yöpyä tai käyttää saniteettitiloja? Vastaus: Jätekeskusalueella voi yöpyä. Saniteettitiloja voi käyttää jätekeskuksen aukioloaikoina, mutta emme luovuta avainta toimistorakennuksessa sijaitseviin tiloihin. 

 • Pystyykö ketjupurkuautolla siirtoajoa hoitamaan? Vastaus: Ketjupurkuauto ei ainakaan sovellu lietteen ja biojätteen kuljettamiseen. Sekajätteellekkään emme suosittele. 

 • Kuinka paljon pystytte varastoimaan puhdistamolietettä ennen kuin se täytyy ajaan pois? Vastaus: noin 80 tn

 • Saako itse tehdä kuormat aukiolon jälkeen? Vastaus: Urakka-asiakirjoissa mainitaan, että yhtiön oma pyöräkuormaaja kippikauhalla on käytettävissä Sammakkokankaan jätekeskuksessa. Bion ja lietteen pystyy kuormaamaan tarvittaessa itse, mutta sekajätteen kuormapainojen saavuttaminen vaatii tiivistämistä ja tämä on tehty koneurakoitsijan toimesta. Hän on paikalla arkisin noin klo 8 - 16 välillä.