Ampiaiset riski jätteenkuljettajalle

Kesä on tuonut taas yhden ongelman, kun ampiaiset löytävät suojaisan pesäpaikan jätekatoksista tai -astioista.

Jätehuollon tilaajan vastuulla on huolehtia, että jäteastia on turvallisesti jätekuljettajan tyhjennettävissä. Jos astian lähistöllä on kiukkuisia ampiaisia, voi astia jäädä kokonaan tyhjentämättä. Hukkakäynnistä veloitetaan normaali jätetaksan mukainen maksu.

Toivomme siis, että pidätte jätekatoksenne ja -astianne ampiaisvapaina.