Jätetaksa ja vastaanottohinnat vuodelle 2018

Sydän-Suomen jätelautakunta on vahvistanut 7.11.2017 pitämässään kokouksessa jätetaksan vuodelle 2018. Jäteastiakohtaiset käsittelymaksut ovat yhteneväiset koko alueella. Tämä koskee ensimmäisen kerran myös Äänekoskea. Muulta osin Äänekosken alueelle on määritelty oma jätetaksa. Perusmaksut ovat muuta aluetta alhaisemmat ja jätetaksa ei sisällä poikkeavasta kuljetusjärjestelmästä johtuen jäteastian kuljetushintaa, jonka määrittelee kuljetusyrittäjä itse. Äänekosken alueen perusmaksut ovat muuta aluetta alhaisemmat, koska palveluiden rakenne on suppeampi. Muulle alueelle vahvistettu jätetaksa pitää sisällään myös jäteastiatyhjennyksien kuljetuksen osuuden. Näissä kunnissa on voimassa ns. kunnan järjestämä kuljetus, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että kuljetukset kilpailutetaan keskitetysti Sammakkokangas Oy:n toimesta. 

Jätetaksan vuodelle 2018 löydät täältä

Jätekeskuksen vastaanottohinnat on jaettu jätelain (646/2011) 32 §:n mukaiseen kunnan vastuulla olevaan hinnastoon sekä 33 §:n tarkoittamaan toissijaisen vastuun (TSV) piiriin kuuluvien jätteiden hinnastoon. TSV:n piiriin kuuluvat yritykset ja yhteisöt. 

Kunnanvastuulla oleva vastaanottohinnasto löytyy tästä.

TSV vastaanottohinnasto löytyy tästä.