Sekajätteen koostumustutkimus paljasti neuvontakampanjan tarpeen

1.1.2016 alkaen tavalliset kotitalousjätteet poltetaan energiaksi Keskisuomalaisten kotitalouksien tavallisten roskapussien sisältöä ei enää vuoden 2016 alusta kuljeteta lähialueen kaatopaikoille. Poltettavaksi kelpaavat kotitalousjätteet viedään hyötyvoimalaitoksiin, joissa ne poltetaan energiaksi: sähköksi ja lämmöksi. Sammakkokankaan alueen sekajätteen toimitus polttoon alkaa, kun Riikinvoiman ekovoimalaitos Leppävirralle valmistuu. Voit tutustua Riikinvoiman hankkeeseen osoitteessa www.riikinvoima.fi

Taustalla on vuoden alussa voimaan astuva uusi jätelaki. Sen mukaan orgaanista jätettä, kuten palavia muoveja ja tekstiilejä, ei saa enää sijoittaa kaatopaikoille. Jäte hyödynnetään energiana tai kierrätysmateriaaleina.

Jämsän Jätehuolto liikelaitos, Mustankorkea Oy ja Sammakkokangas Oy teettivät kesällä 2015 sekajätteen koostumustutkimuksen. Se toteutettiin Jätelaitosyhdistyksen ohjeiden mukaan opinnäytetyönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun luonnonvarainstituutissa. Tutkimuksessa selvisi, että sekajäte sisältää alle 5 % lasia ja metallia, mutta jopa 25 % biojätettä.

Edellä mainitut jätealan toimijat yhdessä Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan ja Muuramen kuntien kanssa toteuttavat vuoden 2016 alussa Lajittele mua -neuvontakampanjan www.lajittelemua.fi. Sen tavoitteena on parantaa polttoon kuljetettavan jätteen laatua vähentämällä biojätteen osuutta.

Biojäte on tavallisten kotitalousjätteiden joukossa ongelmallista, koska sen kosteus heikentää polttoprosessia ja aiheuttaa polttolaitoksessa korroosiota. Lisäksi kostea jäte on painavaa, mikä vaikuttaa jätteiden kuljettamisen ympäristöystävällisyyteen.