Uudet jätehuollon käytännöt voimaan vuoden 2020 alusta alkaen


Uudistunut jätelaki tuo tullessaan uusia käytäntöjä yrityksille. Uudistuksen myötä jätteen haltijan on etsittävä Materiaalitori.fi-tietoalustan avulla jätteelleen markkinaehtoista jätehuoltopalvelua. Mikäli sitä ei ole saatavilla, voi kunnan jätelaitokselta pyytää kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua. Mikäli kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua tarvitaan alle 2 000 euron arvosta vuodessa, jätteen haltija voi pyytää jätehuoltopalvelua suoraan kunnan jätelaitokselta.

Tästä aiheesta lisätietoa myös täällä.


Kunnan ensisijainen vastuu on järjestää asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Kunnalla on lisäksi vaarallisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn liittyviä vastuita. Kunta on myös velvollinen järjestämään jätehuollon toissijaisesti muulle jätteelle, kuten vaikkapa yritysten jätteelle, seuraavassa tapauksessa: jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi ja jos jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä, ja toissijaisen jätehuoltopalvelun arvo on yli 2 000 euroa vuodessa.


Lisätietoja:
www.materiaalitori.fi

https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalitori