kukka.png

 

Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen

Lainsäädännön mukaan jokaisen kiinteistön tulee kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin tavalla tai toisella. Sammakkokangas Oy huolehtii jätehuollon lakisääteisistä palvelutehtävistä Äänekoskella, Saarijärvellä, Karstulassa, Kinnulassa, Kannonkoskella, Kivijärvellä, Uuraisilla, Petäjävedellä, Multialla ja Hankasalmella. Hankasalmella on muista edellä mainituista kunnista poikkeava jätteen kuljetusjärjestelmä mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että Sammakkokangas Oy ei hoida jäteastioiden tyhjennyspalvelua. Sopimus tyhjennyspalveluista tehdään suoraan kuljetusyrityksen kanssa. Hankasalmen osalta ei ole tehty päätöstä kuljetusjärjestelmämuutoksesta, mutta jäteviranomainen tarkastelee ja tekee päätöksen vuoden 2022 aikana. Mikäli järjestelmä muuttuu, tulee noudatettavaksi 3 vuoden siirtymäaika.

Järjestämiimme palveluihin kuuluvat jätteiden keräily ja käsittelyaluekeräyspisteiden ylläpito, lajitteluasemapalvelut sekä jäteneuvonta. Tarjoamme kotitalouksille kolme eri tapaa liittyä jätehuoltopalveluidemme piiriin:

Oma jäteastia

Solmi jätehuoltosopimus suoraan Sammakkokankaan kanssa ja hanki kiinteistöllesi oma jäteastia.

Hankasalmella solmi jäteastian tyhjennysten osalta sopimus kuljetusyrityksen kanssa ja hanki kiinteistöllesi oma jäteastia. 

Jätekimppa

Muodosta edullinen jätekimppa toisen tai useamman kiinteistön kanssa. Yhteinen jäteastia säästää kaikkien aikaa ja vaivaa.

Käyttöoikeus

Tee käyttöoikeussopimus ja toimita kiinteistösi sekajäte aluekeräyspisteen sekajäteastiaan. Sopii pääasiallisesti vapaa-ajan kiinteistöille.

Mikäli valitset tämän palvelun asioi Sammakkokangas Oy:n kanssa.

Kiinteistökohtaiset jätteenkeruuastiat

Alle 5 huoneistoa:

sekajäte energiaksi jäteastia
oma biojäteastia tai komposti
lasi, metalli ja kartonki toimitetaan aluekeräyspisteeseen

5 tai useampia huoneistoja:

sekajä energiaksi jäteastia
biojätteen keräysastia
keräysastiat lasille, metallille ja kartongille

Vapautuksia järjestetystä jätehuollosta ei voida myöntää. Kaikkien kiinteistöjen tulee siis olla liitettynä jätehuoltoon. Jätelautakunnan toimesta voidaan tarvittaessa ratkaista miten kiinteistö liittyy jätehuoltoon.

Yrityksille

Liikekiinteistöt voivat tehdä sopimuksen Sammakkokangas Oy:n kanssa liittymisestä järjestettyyn jätehuoltoon jätelain edellyttämissä rajoissa. Yritysten tulee kuitenkin varmistua ennen sopimuksen tekoa siitä, että muuta palvelua ei ole kohtuudella saatavilla. Sammakkokangas Oy on kunnallisena toimijana jätelain mukaisesti toissijainen vastuu (TSV) tarjota yrityksille jätehuoltopalveluita. Liikekiinteistöillä tulee olla tarvittavat keräysastiat kaikkia kiinteistöllä syntyviä em. jätejakeita varten, sillä aluekeräyspisteiden keräysastiat on tarkoitettu vain kotitalouksille ja mökkiläisille.