Lomakkeet

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

Jätehuoltolomake

Pientalot ja vapaa-ajan asunnot

Rivi- ja kerrostalot

Sähköinen jätehuoltolomake. Linkin kautta pääset sähköisen asioinnin etusivulle. Liity jätehuoltoon -painikkeesta voit täyttää jätehuoltolomakkeen sähköisesti.

Jätekimppa

Kimppalomake

Yhteistä jäteastiaa käyttävien tulee tehdä ilmoitus kimppaan kuuluvista kiinteistöistä kimppalomakkeella. Kaikkien osakkaiden tulee allekirjoittaa lomake! Kimppalomakkeen lisäksi uuden asukkaan on aina palautettava myös jätehuoltolomake. Kts. ohje.

Äänekoski

Huomioithan lomakkeiden palautusosoitteet.

Jätehuoltolomake

Kimppalomake

Äänekoskella Sammakkokangas ei vielä hoida kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennyksiä, vaan asukkaan tulee itse tilata tyhjennykset haluamaltaan kuljetusyritykseltä.

Astiapalvelusta ym. tulee kuitenkin ilmoittaa myös Sammakkokankaalle, jotta tiedot päivittyvät jätehuollon asiakasrekisteriin, josta jätehuoltoviranomainen valvoo jätehuoltoon liittymistä.

Kuljetukset siirtyvät Sammakkokankaalle 1.9.2020, jonka jälkeen kaiken jätehuoltoasioinnin voi hoitaa Sammakkokankaan kautta.

Yritykset

Jätehuoltolomake

Muita lomakkeita

Kompostointi-ilmoitus

Siirtoasiakirja (pdf), siirtoasiakirja (doc) tulee täyttää vaihtolavakuormista, kun toimitetaan rakennus- tai purkujätettä, vaarallista jätettä, sako- ja umpikaivolietettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietettä tai pilaantunutta maa-ainesta.

Sydän-Suomen jätelautakunnalle palautettavat lomakkeet

Hakemus kiinteistön jätehuollon keskeyttämiseksi, jos kiinteistö käyttämättömänä yli 6 kuukautta. Lomakkeella voi hakea käyttökelvottomille kiinteistöille vapautusta jätehuollosta.

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä, jolla voi hakea myös pidennystä sakokaivon tyhjennysväliin.

Hakemus jätevesilietteiden omatoimiseen käsittelyyn. Käsittelijä täyttää ja listaa tyhjennettävät kohteet.