Asumisen jätetaksa ja hinnasto 2022

Nämä jätetaksan hinnat ja hinnastot vuodelle 2022 koskevat vakituisessa ja vapaa-ajan asumisessa sekä kunnan palvelutoiminnassa syntyviä jätteitä. Jätetaksa koostuu jäteastioiden tyhjennyshinnoista, perus- sekä aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksuista. Sydän-Suomen jätelautakunta on vahvistanut taksan 14.12.2021. Niissä kunnissa, missä on voimassa kiinteistön haltijan järjestelmä, ei noudateta taksan astiakohtaisia hintoja (Hankasalmi, Viitasaari ja Pihtipudas). Jätelautakunta tarkisti taksaa 1.5.2022 alkaen kesken vuoden. Syynä polttoaineen hinnan äkillinen nousu. Korotukset koskevat astiakohtaisia tyhjennyshintoja kuljetuksen osalta sekä tonnikohtaisia käsittelyhintoja.

  • Jäteastiatyhjennyshinnat muodostuvat käsittely- ja kuljetusmaksuosuuksista.
  • Perusmaksulla katetaan hyötyjätehuolto (aluekeräyspistepalvelu), vaarallisten jätteiden keräily ja käsittely, jäteneuvonta ja jätelautakunnan palvelut.
  • Käyttöoikeusmaksua vastaan sekajätteen voi toimittaa aluekeräyspisteen sekajäteastiaan. Aluekeräyspisteen käyttöoikeus on korvaava palvelu oman jäteastian käytölle.

Jätetaksan suuruus tarkistetaan kerran vuodessa. Jätelautakunta vahvistaa vuosittain seuraavan vuoden jätetaksan. Taksa on julkisoikeudellinen eli ulosottokelpoinen. 

Sekajäte energiaksi ja biojätteen astiakohtaiset tyhjennyshinnat

Löydät muiden astiakokojen tyhjennyshinnat taksasta. Myös lasin, metallin ja kartongin tyhjennyshinnat löytyvät taksasta. Hinnat 1.5.2022 alkaen.

  

Perusmaksut

 

Perusmaksu lietehuoltokorotuksella laskutetaan niiltä kiinteistöiltä, jotka eivät ole viemäriverkoston piirissä. Kantovesipaikkojen osalta lietehuolto-osaa ei peritä. Lietehuoltomaksua peritään jäteviranomaisen rekisterinpito- ja seurantavelvoitteen kulujen kattamiseksi. Viemäriverkoston piirissä olevat maksavat perusmaksun kaltaisen maksun viemärilaitokselle tms. Perusmaksu on kiinteistökohtainen. 

Aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksut

Aluekeräyspisteiden sekajäteastioihin saa tuoda vain niissä kiinteistöillä syntynyttä jätettä, mistä peritään käyttöoikeusmaksua. Luvattomasta käytöstä peritään siivouksen osalta maksua siivoukseen kuluneeseen aikaan ja jätteen määrään perustuen.