Jätekeskuksen vastaanottohinnat 

Lajittelulla jätteen syntypaikalla voi tehokkaasti säästää jätehuoltokustannuksissa. Tarjoamme jätehuoltopalveluita ja jäteneuvontaa, joilla jätteiden lajittelu hoituu mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti.

Yrityksen tulee olla etukäteen yhteydessä ennen jätteentoimittamista lisäohjeiden saamiseksi. Jätteen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö on muuttunut (Vna kaatopaikoista 331/2013) ja haluamme varmistua etukäteen, että voimme varmasti käsitellä meille toimitettavan jätteen. Lisäksi jätelain uudistuksen myötä voimme tarjota rajoitetusti ns. TSV palveluita. Pyydämme perehtymään aiheeseen ennen jätteen tuontia. Lisätietoa TSV palveluista löytyy oikealla olevasta palkista.

Vastaanottohinnat

  • Jätelain (17.6.2011/646) 5 luvun 32 §.n mukaisten jätteiden vastaanottohinnat eli ns. kunnan ensisijaisen vastuun piiriin kuuluvat jätteet, joita ovat asumisessa ja kunnan palvelutoiminnassa syntyvät jätteet. Taksa löytyy alla olevan tiedoston loppupuolelta.

Jätekeskuksen vastaanottohinnat 2022 (lataa PDF)

  • Jätelain (17.6.2011/646) 5 luvun 33 §:n mukaisten jätteiden vastaanottohinnat eli ns. kunnan toissijaisen velvollisuuden (TSV) piiriin kuuluvat jätteet, joita ovat mm. yritystoiminnassa, yhteisöissä/ yhdistyksissä ja seurakunnissa syntyvät jätteet. Taksa löytyy alla olevan tiedoston loppupuolelta. 

 

Tietoa yrityksien ja yhteisöjen jätehuollon järjestämisestä löydät täältä.

Ohjeita jätteiden lajitteluun löydät täältä.

Tietoa erityisesti rakentajille löydät täältä.