Jätetaksa yrityksille, yhteisöille ja seurakunnille (TSV jätetaksa)

Tarvittaessa hoidamme myös yrityksissä, yhteisöissä ja seurakuntien toiminnassa syntyvän jätteen keräyksen ja käsittelyn. Palveluiden hyödyntämisen osalta on kuitenkin noudatettava kunnan toissijaisen velvollisuuden piiriin kuuluvan jätehuollon määräyksiä (TSV).

Sydän-Suomen jätelautakunta on vahvistanut kunnan toissijaisen velvollisuuden taksan 14.12.2021. Tätä jätetaksaa käytetään jätelaissa tarkoitettuihin kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluviin jätehuoltopalveluiden hinnoitteluun. Ensin on kuitenkin varmistettava, että palveluiden tarjoaminen on jätelain mukaisesti mahdollista. Lautakunta tarkisti taksaa huhtikuun lopulla 1.5.2022 alkaen. Polttoaineen hinnan noususta johtuen.

Kiinteistökohtaisten jätehuoltopalveluiden jätetaksa (lataa PDF)

Lajitteluasemapalvelut TSV asiakkaille

Lajitteluasemapalvelut ovat tarkoitettu pääsääntöisesti vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. TSV asiakkaiden tulee varmistaa etukäteen mahdollisuus toimittaa jätettä lajitteluasemille. Lajitteluasemapalveluiden käyttämistä koskee kunnan toissijaisen velvollisuutta koskevat  määräykset jätehuollon osalta (Jätelaki 17.6.2011/646: 5 luku, 33§).

Äänekosken alueella ei ole palveluntarjonnan puutetta, joten TSV asiakkaiden tulee käyttää yksityisiä palveluita.

Lajitteluasemahinnasto TSV asiakkaille on hyväksytty jätelautakunnassa 14.12.2021. Hinnasto löytyy edellä olevasta PDF tiedostosta. Tätä hinnastoa käytetään jätelaissa tarkoitettuihin kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluviin jätehuoltopalveluiden hinnoitteluun. Ensin on kuitenkin varmistettava, että palveluiden tarjoaminen on jätelain mukaisesti mahdollista.   

Sammakkokankaan jätekeskukseen jätteiden toimittamista koskevat samat määräykset. Jätekeskuksen vastaanottohinnoittelusta löydät lisätietoa täältä.