Petäjäveden ja Multian alueilla on siirrytty kunnan kilpailuttamaan jätehuoltomalliin 

Petäjäveden alueen kotitalouksien, vapaa-ajan asukkaiden sekä kunnan palvelutoiminnan kohteiden jäteastiapalvelussa tapahtui muutos 1.9.2021 alkaen. Multialla sama muutos tapahtui 1.1.2022 alkaen. Sydän-Suomen jätelautakunta on tarkastellut molempien kuntien osalta jätelain mukaisesti jätteenkuljetukset (pl. lietteet). Jätelautakunta päätti kesällä 2019, että Petäjäveden alueella siirrytään kunnan kilpailuttamaan jätehuoltomalliin 1.9.2021. Multian osalta päätös tehtiin elokuussa 2020 ja siirtyminen kunnan kilpailuttamaan malliin tapahtui 1.1.2022. Kuljetusten kilpailutuksen on hoitanut kuntien omistama jäteyhtiö Sammakkokangas Oy, joka tuottaa jätehuollon palvelutehtävät omistajakuntiensa lukuun.

Muutos koskee: 

  • vakituisten ja vapaa-ajan asumisen jätehuoltoa
  • kunnan palvelutoiminnan jätehuoltoa
  • julkisten ja yksityisten asumispalveluyksiköiden jätehuoltoa

Sammakkokangas Oy on kilpailuttanut jätteenkuljetukset julkisena hankintana. Kilpailutusasiakirjat olivat kaikkien alan yritysten nähtävillä Hilma julkiset hankinnat tietokannassa. Sammakkokankaan aliurakoitsijoina toimii Jätehuolto Laine Oy. Sammakkokankaan asiakaspalvelu vastaa kaikkiin astiapalvelua koskeviin kysymyksiin kuljetusjärjestelmän muuttumisesta lähtien.  

Kiinteistön haltijan järjestelmä lakkasi toimimasta Petäjävedellä 31.8.2021 ja Multialla 31.12.2021. Astioiden tyhjennyspalvelut jatkuvat uudessa järjestelmässä ilman erillisilmoitusta. Vanhaa sopimusta ei ole tarvinnut erikseen irtisanoa ja uutta solmia.

Muutoshetkellä astian tyhjennysväli saattaa olla normaalirytmiä lyhempi tai pidempi. Tyhjennyksen viikonpäivä saattaa myös muuttua. Kuljetusjärjestelmämuutoksen astiatyhjennykset rytmitetään mahdollisimman optimaalisesti, jotta ympäristöä kuormittavia hukkakilometrejä syntyisi mahdollisimman vähän. Kuljetusjärjestelmämuutoksen onnistumiseksi on erittäin tärkeää, että astia on näkyvällä paikalla. Epäselvyyksien välttämiseksi ja astian löytymisen helpottamiseksi pyydämme merkitsemään talonumeron astian kylkeen. Mikäli astiakoko on virheellinen, sitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa vaan koko päivittyy kuljettajan ilmoittamana. 

Kuljetusjärjestelmämuutoksesta lähetetään infokirje niille kiinteistöille, joilla ei ole yhtiön tietojen mukaan omaa tai kimppajäteastiaa käytössä. Nämä kiinteistöt liitetään aluekeräyspisteen käyttäjiksi ja ilmoitamme infokirjeellä paikat, jonne sekajätteen voi toimittaa. Niille, joilla on yhtiön saamien tietojen mukaan käytössä oma tai kimppa-astia lähetetään kirjeitse tieto ensimmäisen tyhjennyksen ajankohdasta. Palvelun voi muuttaa esimerkiksi aluekeräyspisteen käytöstä oman astian käyttöön. Asiasta tulee olla yhteydessä Sammakkokankaan asiakaspalveluun. Muutos lähtee voimaan, kun ilmoitus on vastaanotettu yhtiössä. Sammakkokankaan kautta on mahdollisuus hankkia yleisimpiä astiakokoja. Astian myyntihintaan kuuluu toimitus kohteeseen.

Huomioitavia asioita 

  • Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa siitä, että jäteastia on tyhjennettävissä. Talviaikana tämä tarkoittaa mm. lumitöiden ja hiekoituksen hoitamista.
  • Arkipyhät vaikuttavat koko viikon astiatyhjennyksiin aikaistaen tai myöhästyttäen niitä 1 – 3 päivällä. Jos siirrät astian tyhjennyspäiväksi tyhjennyspaikalle, tee siirto paria päivää aiemmin.
  • Sekajäteastiat pestään kerran vuodessa ja biojäteastiat kaksi kertaa, niiden astioiden osalta, jotka ovat pesuauton kiertäessä tyhjennyspaikalla. Pesusta ja pesun yhteydessä tehtävästä tyhjennyksestä ei veloiteta erikseen. Pesukerta ei muuta varsinaista tyhjennysrytmiä. Ensimmäiset pesut tehdään 2022.
  • Tiehoitokunnan tulee antaa Sammakkokankaan asiakaspalveluun kirjallinen lupa ajaa tielle painorajoituksesta huolimatta.
  • Tämän muutoksen jälkeen tulee kaikki jäteastiapalvelua koskevat yhteydenotot Sammakkokankaan asiakaspalveluun. Kuljetusyrityksen kautta ei voi tehdä muutoksia tai lisätilauksia.

Sydän-Suomen jätelautakunta toimii Sammakkokankaan osakaskuntien yhteisenä jäteviranomaisena. Lautakunta päättää jätetaksasta, jätehuoltomääräyksistä ja palvelutasosta. Jäteviranomainen seuraa, että kaikki kiinteistöt ovat liittyneinä jätehuoltoon. Lautakunta valvoo, että alueen jätehuolto on toteutettu jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätehuoltomääräysten mukaisesti pisin tyhjennysväli on sekajätteelle 4 viikkoa, mutta 140 – 240 litran astialle 1-2 hengen talous voi saada pisimmillään 8 viikkoa. Lautakunnan toimesta otetaan yhteyttä, jos havaitaan palvelun olevan jätehuoltomääräysten vastainen ja sitä on muutettava. Kuljetusjärjestelmämuutoksella ei ole vaikusta jätehuoltomääräyksiin vaan näitä määräyksiä on tullut noudattaa jo kiinteistön haltijan järjestelmässä

Petäjävedellä 1.9.2021 alkaen lasku astiatyhjennyksistä tulee Sammakkokangas Oy:n kautta ja Multialla 1.1.2022 alkaen. Vuoden 2022 alusta vakituisten asuntojen perusmaksu laskutetaan osissa. Laskutusjakso on 3 kk ja laskulla on kolmen kuukauden osuus perusmaksusta. Jäteastiatyhjennyshinnan vahvistaa jatkossa Sydän-Suomen jätelautakunta. Vuoden 2022 osalta lautakunta vahvisti taksan 14.12.2021. Taksa löytyy mm. tästä