Sammakkokankaan jätekeskus

Sammakkokankaan jätekeskus sijaitsee n. 11 kilometriä Saarijärven keskustasta Kannonkosken suuntaan.

Otamme vastaan:

  • tavallisen asumisen yhteydessä syntyvää jätettä
  • rakennus- ja purkujätteitä
  • teollisuusjätettä
  • pilaantuneita maa-aineksia

Jätekeskuksesta löydätte myös mm.

  • EU -normit täyttävä loppusijoitusalueen
  • autovaa'an
  • jätteiden lajittelu- ja siirtokuormauskentän
  • pientuojien lajittelupihan
  • välivarastokentän
  • toimiston

Alueen taustaa

Alue sijaitsee Saarijärvellä ja maa-alueen omistaa Saarijärven kaupunki. Sammakkokankaan alueella on harjoitettu jätteiden loppusijoittamista 80- luvun puolesta välistä saakka. Lähimmät luonnonvesistöt ovat Horonjärvi ja Sammakkolampi.

Ympäristölupa ja tarkkailu

Sammakkokangas Oy:llä on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa toiminnalleen (Dnro LSSAVI/234/04.08/2011). Yrityksemme on sitoutunut tarkkailemaan jätekeskuksen ympäristövaikutuksia. Ympäristöluvan mukaisesti yhtiöllä on velvoitetarkkailusuunnitelma, jota olemme noudattaneet koko yrityksen toiminnan ajan.

Velvoitetarkkailunäytteiden oton ja raportoinnin hoittaa yhteistyökumppanimme EuroFins Ahma Oy (Jyväskylä). Velvoitetarkkailuraportit löydät täältä.