Äänekosken jäteastiatyhjennykset muuttuvat 1.9.2020 alkaen

Äänekosken alueen jäteastiapalvelussa tapahtuu muutos 1.9.2020 alkaen, mikä perustuu jäteviranomaisen eli Sydän-Suomen jätelautakunnan tekemään päätökseen. Päätöksen mukaisesti Äänekosken alueella siirrytään kunnan kilpailuttamaan jätehuoltomalliin 1.9.2020. Kuljetusten kilpailutuksen on hoitanut kuntien omistama jäteyhtiö Sammakkokangas Oy, joka tuottaa jätehuollon palvelutehtävät omistajakuntiensa lukuun.  

Nykyinen järjestelmä lakkaa toimimasta 31.8.2020 ja astioiden tyhjennyspalvelut jatkuvat uudessa järjestelmässä. Vanhoja sopimuksia ei tarvitse näin ollen erikseen irtisanoa ja uutta solmia. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että olette yhteydessä nykyiseen kuljetusyritykseen, mikäli teillä on heiltä vuokrattu astia käytössä.

Muutoshetkellä astian tyhjennysväli saattaa olla normaalirytmiä lyhempi tai pidempi. Kuljetusjärjestelmämuutoksen astiatyhjennykset on rytmitetty mahdollisimman optimaalisesti, jotta ympäristöä kuormittavia hukkakilometrejä syntyisi mahdollisimman vähän. Kuljetusjärjestelmämuutoksen onnistumiseksi on erittäin tärkeää, että astia on näkyvällä paikalla. Epäselvyyksien välttämiseksi ja astian löytymisen helpottamiseksi pyydämme merkitsemään talonumeron astian kylkeen. Mikäli astiakoko on virheellinen, sitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa vaan koko päivittyy kuljettajan ilmoittamana.   

Huomioitavia asioita

  • Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa siitä, että jäteastia on tyhjennettävissä. Talviaikana tämä tarkoittaa mm. lumitöiden ja hiekoituksen hoitamista.

  • Arkipyhät vaikuttavat koko viikon astiatyhjennyksiin aikaistaen tai myöhästyttäen niitä 1 – 3 päivällä. Jos siirrät astian tyhjennyspäiväksi tyhjennyspaikalle, tee siirto paria päivää aiemmin.

  • Sekajäteastiat pestään kerran vuodessa ja biojäteastiat kaksi kertaa, niiden astioiden osalta, jotka ovat pesuauton kiertäessä tyhjennyspaikalla. Pesusta ja pesun yhteydessä tehtävästä tyhjennyksestä ei veloiteta erikseen. Pesukerta ei muuta varsinaista tyhjennysrytmiä. Ensimmäiset pesut tehdään 2021.

  • Tiehoitokunnan tulee antaa Sammakkokankaan asiakaspalveluun kirjallinen lupa ajaa tielle painorajoituksesta huolimatta.

  • Tämän muutoksen jälkeen tulee kaikki jäteastiapalvelua koskevat yhteydenotot Sammakkokankaan asiakaspalveluun. Kuljetusyrityksen kautta ei voi tehdä muutoksia tai lisätilauksia

Sydän-Suomen jätelautakunta toimii Sammakkokankaan osakaskuntien yhteisenä jäteviranomaisena. Lautakunta päättää jätetaksasta, jätehuoltomääräyksistä ja palvelutasosta. Jäteviranomainen seuraa, että kaikki kiinteistöt ovat liittyneinä jätehuoltoon. Lautakunta valvoo, että alueen jätehuolto on toteutettu jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätehuoltomääräysten mukaisesti pisin tyhjennysväli on sekajätteelle 4 viikkoa, mutta 140 – 240 litran astialle 1-2 hengen talous voi saada pisimmillään 8 viikkoa. Lautakunnan toimesta otetaan yhteyttä, jos havaitaan palvelun olevan jätehuoltomääräysten vastainen ja sitä on muutettava. Kuljetusjärjestelmämuutoksella ei ole vaikusta jätehuoltomääräyksiin vaan näitä määräyksiä on tullut noudattaa jo kiinteistön haltijan järjestelmässä.

1.9.2020 alkaen lasku astiatyhjennyksistä tulee Sammakkokangas Oy:n kautta. Vielä vuonna 2020 vakituisten asuintalojen perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa. Vuoden 2021 alusta perusmaksu laskutetaan osissa. Laskutusjakso on 3 kk ja laskulla on kolmen kuukauden osuus perusmaksusta. Jäteastiatyhjennyshinnan vahvistaa jatkossa Sydän-Suomen jätelautakunta. Vuoden 2021 osalta lautakunta käsittelee taksan syksyn aikana. Kuljetuskilpailutus vaikuttaa 2021 taksan osalta hintoja laskevasti. Vuoden 2020 puolella tehtävien tyhjennysten osalta laskutetaan voimassa olevan lautakunnan vahvistaman taksan mukaisesti. Yleisimpien astiakokojen osalta tyhjennyshinnat ovat seuraavat.

Sekajäte energiaksi

Astiakoko

Astian tyhjennys/ kuljetus

Jätteen käsittely

Yhteensä sisältäen alv 24%

140 l

3,61

2,55

6,16

240 l

3,95

4,35

8,30

360 – 390 l

4,61

6,56

11,17

600 – 660 l

5,48

10,26

15,74

 

Biojäte

Astiakoko

Astian tyhjennys/ kuljetus

Jätteen käsittely

Yhteensä sisältäen alv 24%

140 l

3,99

2,41

6,40

140 l + säkki

5,28

2,41

7,69

240 l

4,48

4,13

8,61

240 l + säkki

5,93

4,13

10,06

 

Jätteiden lajittelu

Sammakkokankaan osakaskuntien alueella syntyvä sekajäte hyödynnetään 100 prosenttisesti energiatuotannossa. Tästä syystä sekajäteastiaan ei saa laittaa biojätettä, lasia, metallia, vaarallista jätettä tai muuta palamatonta ainesta. Äänekoskelta sekajäte toimitetaan Riikinvoiman ekovoimalaitokseen Leppävirralle. Biojäte tulee joko kompostoida itse tai liittyä biojätteen erilliskeräykseen. Lasi, metalli ja kartonki tulee viedä aluekeräyspisteisiin. Muovipakkausten osalta Äänekosken alueella on kaksi kuluttajille tarkoitettua keräyspistettä, Äänekosken Citymarketin ja Suolahden K-Supermarketin parkkipaikoilla. Voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti, muovipakkausten lajittelu on vapaaehtoista, joten muovipakkaukset on luvallista laittaa energiaksi menevän sekajätteen joukkoon.


Astioiden myynti

Sammakkokankaan kautta on mahdollista ostaa yleisimpiä jäteastioita. Astian ostohintaan sisältyy toimitus kiinteistölle tarroitettuna. (140 l: 48,36€, 240 l: 50,84€, 360 l: 84,32€, 660 l: 184,76€ hinnat sisältävät alv 24%)

Asiakaspalvelu

Ennakoimme, että kuljetusjärjestelmämuutos aiheuttaa asiakaspalveluumme syksyn aikana ruuhkaa. Pahoittelemme tätä jo etukäteen. Mikäli teidän on mahdollista, pyydämme laittamaan asiastanne sähköpostia yhteystietoineen. Otamme teihin yhteyttä. Asiakaspalveluun soitettaessa teidän tulee tehdä valinta asiasisällön mukaisesti.

ma – pe klo 9 – 15: 044 4685 502, info@sammakkokangas.fi

 

Lisätietoa kuljetusjärjestelmämuutoksesta löydät täältä.