Asiakaspalaute auttaa palveluiden kehittämisessä 

Syksyllä 2020 Sammakkokangas teetätti asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka toteutti FeelBack group. Kysely lähetettiin satunnaisesti valituille alueen asukkaille. Lisäksi linkki kyselyyn löytyi yhtiön kotisivuilta, jota jaettiin some -kanavissa. Kyselyyn vastasi liki 200 henkilöä. Kaikki olivat alueen vakituisia asukkaita. Joukossa oli myös sellaisia, joilla on vapaa-ajan kiinteistö alueella. Kyselyssä vastausasteikko oli 1 – 6, jossa 1 oli täysin erimieltä ja 6 täysin samaa mieltä.

Kyselyn perusteella lajittelu koetaan merkitykselliseksi ja helpoksi. Näiden kysymysten vastausten keskiarvo oli yli 5. Myös Sammakkokankaan jätehuoltopalveluita pidettiin kohtuuhintaisina (4,65). Vastanneista 90 % kertoi lajittelevansa biojätteen säännöllisesti ja 65 % prosenttia kertoi kompostoivansa biojätteen omatoimisesti. Kiinteistökohtaisiin jäteastiapalveluihin oltiin tyytyväisiä. Vastausten keskiarvo oli yli 5,5.

Vastanneista 88 % kertoi käyttäneensä aluekeräyspistettä. Kysymykset, jotka käsittelivät aluekeräyspistepalvelua kertoivat vastanneiden olevan tyytyväisiä. Vastausten keskiarvot vaihtelivat 4,34 – 5,4 välillä. Pisteiden siisteyden keskiarvo jäi alhaisimmaksi, kun taas ohjeistuksiin ja sijainteihin oltiin erityisen tyytyväisiä. Lajitteluasemilla vastanneista oli asioinut 70 %. Asemapalveluihin vastanneet olivat myös tyytyväisiä, koska vastausten keskiarvot vaihtelivat 4,54 – 5.42 välillä.

Yhtiön asiakaspalvelu sai myös hyvän arvion (5,5). Suurin osa vastanneista oli asioinut puhelimitse. Sähköisiä asiointikanavia vain harva vastainneista oli käyttänyt (6%).

Vastanneilla oli myös mahdollisuus antaa palautetta sanallisesti. Muovipakkausten keräyksen lisääminen toistui usemassa kommentissa.

Asiakastyytyväisyyskyselyn raportin pääset lukemaan tästä.