Sammakkokangas Oy on mukana isossa EU-rahoitteisessa kiertotaloushankkeessa

Jätehuoltoa ja kiertotaloutta edistetään Suomessa lähes 19 miljoonan euron Circwaste –hankkeessa. Yksi Circwaste –hankkeen osahankkeista on nimeltään "Alueellisten jätevirtojen hyödyntäminen Keski-Suomessa". Tätä osahanketta rahoittavat Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy ja Gasum Oy. Osahanketta hallinnoi Keski-Suomen liitto.

Hankkeessa mm. edistetään jätteiden syntypistelajittelua, biohajoavien jätteiden biokaasulaitoskäsittelyä ja biokaasun liikennekäyttöä. Yhtenä ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä tehdään alueella sekajätteen koostumustutkimus. Tutkimuksessa selviää, kuinka paljon keskisuomalaisten asukkaiden sekajätteessä olisi hyödynnettäviä jakeita, kuten biojätettä.

Keski-Suomen liiton Circwaste –osahankkeet: http://www.keskisuomi.fi/aluekehitys_ja_hankerahoitus/biotalous/circwaste_-_kohti_kiertotaloutta

Circwaste – Kohti kiertotaloutta –hankekokonaisuus: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Circwaste__kohti_kiertotaloutta