Liukkaat ja sohjoiset tiet aiheuttavat ongelmia

Paikoitellen jäteastioita ei ole päästy tyhjentämään liukkaiden tai teillä olevan sohjon vuoksi. Jos jäteastia jää tyhjentämättä yleisen tien liukkauden tai sohjon vuoksi, pyritään korvaava tyhjennyskerta laittamaan mahdollisimman pian.

Yksityisillä teillä/pihateillä haluamme muistuttaa talvikunnossapidon tärkeydestä pihan lisäksi myös risteyksen hiekotuksesta. Talvikunnossapito kuuluu kiinteistönhaltijan/ -omistajan vastuulle. Mikäli talvikunnossapito on tältä osin laiminlyöty ja tyhjentämään ei päästä, tulee käynnistä hukkanouto, mikä laskutetaan täysimääräisesti. Haastavien kelien aikaan astian voisi myös tilapäisesti siirtää liikennöitävissä olevan tien varteen.

Hiekoittamisen lisäksi muistuttelemme myös lumitöiden (sohjon poisto) tekemisestä. 

Kiitokset jo etukäteen kuljettajan työn helpottamisesta ja turvallisuuden edistämisestä!