Tiedote taloyhtiöt, kunnan palvelutoiminnan kohteet

Uusi jätelaki tuli voimaan 19.7.2021

Mitä tämä tarkoittaa Sammakkokankaan toimialueella käytännössä?

Uuden jätelain myötä pakkaus- ja biojätteiden kuljetukset siirtyvät kunnan kilpailuttamaan malliin. Jätelaissa pakkausjätteiden osalta aloitusajankohta on tarkasti määritelty ja se on 1.7.2023. Biojätteiden osalta paikallinen jäteviranomainen päättää tarkan ajankohdan. Biojätteen siirtymäaika on lain voimaan tulosta 2 – 3 vuotta. Sydän-Suomen jätelautakunta päätti joulukuun 2021 kokouksessaan, että biojäte siirtyy kunnan kilpailuttamaan malliin alueilla, joissa ei vielä ole kunnan kilpailuttama malli käytössä, 19.7.2023.

Sammakkokankaan osakaskuntien alueella Hankasalmella, Viitasaarella ja Pihtiputaalla on voimassa kiinteistön haltijan kuljetusjärjestelmä, kun taas muissa kunnissa on kunnan kilpailuttama malli. Kunnan kilpailuttamilla alueilla muutokset ovat vähäisemmät kuin Hankasalmella, Viitasaarella ja Pihtiputaalla. Käytännössä näillä alueilla muutos tulee vähintään viiden asuinhuoneiston taloyhtiöihin ja kunnan palvelutoiminnan kohteisiin1.7.2023, kun kohteissa on oltava keräysastia myös muovipakkauksille. Sammakkokangas hoitaa jätehuollon käytännön toteutusta myös muovipakkausten osalta.

Hankasalmella, Viitasaarella ja Pihtiputaalla muutokset ovat suuremmat.

Vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä alkaa lasin, metallin, kartongin ja muovipakkausten keräys 1.7.2023 ja kuljetusmalli muuttuu kunnan kilpailuttamaksi. Edellä mainittujen jätejakeiden osalta kunnan palvelutoiminnan kohteiden jätehuolto siirtyy samaan järjestelmään taloyhtiöiden kanssa. Hoiva- tai tukiasumista tarjoavat yksityiset yksiköt siirtyvät myös edellä kerrottuun järjestelmään, koska ne tarjoavat asumista ja rinnastetaan näin ollen taloyhtiöihin.

Sekajätehuolto on jatkossakin kiinteistön haltijan järjestämää. Huomioitavaa kuitenkin on, että jätelautakunta tekee parhaillaan Hankasalmen, Viitasaaren ja Pihtiputaan jätelain mukaista kuljetusjärjestelmätarkastelua sekajätteen osalta. Mikäli lautakunta päättää muuttaa järjestelmää, niin jätelain mukaisesti siirtymäaika on 3 vuotta päätöksestä. Näin ollen sekajätteen kuljetusmalli voi muuttua aikaisintaan vuonna 2025.

Biojätteen erilliskeräyksessä olevien kohteiden biojäteastiatyhjennykset siirtyvät kunnan kilpailuttamaan malliin 19.7.2023. Tässä huomioitavaa on, että myös yksittäisen kotitalouden biojätekeräys siirtyy kunnan kilpailuttamaan malliin. Toki kompostointi on edelleen hyväksyttävä vaihtoehto biojätteen lajitteluun.

Kunnan kilpailuttamaan malliin siirtymisen hoitaa Sammakkokangas Oy vähintään Hankasalmen alueella. Hankasalmi on osakkuuden yhteydessä siirtänyt kaikki palvelutehtävien hoitamisen yhtiölle. Viitasaari ja Pihtipudas ovat siirtäneet vain osan. Muutoksen osalta näissä kunnissa käytännön toteutus ratkaistaan lähikuukausien aikana.

Miten edetään?

Sammakkokangas lähestyy taloyhtiöiden isännöitsijöitä ja muita yhtiölle ilmoitettuja vastuuhenkilöitä sekä osakaskuntiensa edustajia toukokuun 2022 loppuun mennessä ja antaa käytännön ohjeita muutoksesta. Sammakkokankaan kautta saa tarvittaessa kohdekohtaista opastusta. Myös astiatarroja, astioita sekä asukkaille jaettavaa opasmateriaalia on saatavilla Sammakkokankaan kautta ilman lisäveloitusta.