Muovi ­– sekajäteastian suurin täyttäjä

 

Kierrätys poliittisessa päätöksenteossa

Yleinen kiinnostus jätehuolto kohtaan on kasvanut kierrätysinnon myötä. Myös eri medioissa aihe on säännöllisesti esillä. Tämä on toki ymmärrettävää. Kiertotalouden edistäminen on ollut maan hallituksen kärkihankkeita ja tulee varmasti olemaan myös eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen kiinnostuksen kohteena.

EU on asettanut jäsenmailleen tavoitteet. Vuoteen 2025 mennessä vähintään 55 % yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää. Vuoteen 2030 mennessä tavoite nousee 60 prosenttiin ja vuonna 2035 yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää jo 65 %. Yhdyskuntajätehuollossa ensi arvoisen tärkeää on syntypaikalla tapahtuva lajittelu eli se, miten me jokainen jätteemme lajittelemme. Sekajätepussiin sullottuna kierrätykseen kelpaavat materiaalit on vaikea erotella.

Vielä melko uusi kierrätysraaka-aine: muovipakkaukset

Osa jätemateriaaleista sopii paremmin kierrätettäväksi. Esimerkiksi metalli, paperi, kartonki ja biojäte ovat jätemateriaaleja, joiden kierrätystä on tehty pitkään ja kierrätysmateriaaleille on kysyntää. Uusin yhdyskuntajätteistä lajiteltava materiaali on muovipakkaukset. Muovin käyttö on hyvin yleistä ja hyvin moni on saattanutkin tehdä havainnon omaan jätepussiin katsoessaan, että lähes kaikki sekajäte sisältää jonkin verran muovia.

Tällä hetkellä yhdyskuntien muovikeräys tarkoittaa puhtaiden ja tyhjien muovipakkausten keräystä. Tällä hetkellä kaikki muovi ei siis kelpaa kierrätykseen. On erittäin tärkeää, että lajitteluohjeita noudatetaan. Muovipakkausten keräykseen kuulumattomat muovit heikentävät muovin kierrätystä. Toisaalta niiden poistaminen muun materiaalin joukosta vie energiaa ja aiheuttaa turhaa ympäristökuormitusta.

Varsin usein on havaittavissa, että muovipakkausten keräyspisteelle jätetään säiliöiden viereen muoviesineitä, jotka eivät ole mahtuneet sisään säiliön luukusta. Säiliön luukun koolla on tarkoituksensa. Ei ole tarkoitettu, että puutarhatuoli mahtuu säiliöön. Näiden esineiden noutaminen erikseen lisää ympäristökuormitusta. Toisaalta osa muovipakkauksista on likaisia ja niiden puhtaaksi saaminen vaatii puhdistamista. Puhdistusta vaativat muovipakkaukset kannattaa laittaa aina sekajätteeseen sillä puhdistus lisää ympäristökuormitusta.

Kunnan jäteyhtiö täydentää pakkausten keräystä

Jätelaissa pakkausjätteet on määrätty tuottajien vastuulle ja tästä syystä muovipakkausten keräyspisteverkosto muodostuu lähinnä tuottajien eli RINKI Oy:n perustamista keräyspisteistä. Kunnille on annettu mahdollisuus täydentää tuottajien keräysverkostoa. Ennen jätelakimuutosta Sammakkokankaan osakaskuntien alueelle rakennettiin kattava lasin, metallin ja kartongin keräysverkosto. Sammakkokankaalla kunnallisena yhtiönä ei ole enää velvollisuutta verkoston ylläpitoon.

Alueen yhteinen jäteviranomainen Sydän-Suomen jätelautakunta on vahvistanut alueelle jätehuollon palvelutason. Alueen kunnat ovat saaneet antaa palvelutason määrittelyyn oman mielipiteensä. Niin lautakunnassa, yhtiössä kuin kunnissa on ollut yhtenäinen näkemys siihen, että pelkkä tuottajien keräys ei ole riittävä vaan verkostoa täydennetään. Tällä hetkellä pohdinnassa on täydentävän keräyksen laajentaminen muovipakkauksiin. Osa Sammakkokankaan kollegayhtiöistä eri puolilla Suomea on laajentanut täydentävän keräyksen myös muovipakkauksiin.

Muovipakkausten keräys Sammakkokankaan toimialueella

Sammakkokangas Oy aloittaa touko - kesäkuussa 2019 muovipakkausten keräyskokeilun. Yhtiö perustaa vähintään yhden muovipakkausten keräyspisteen joka kuntaan.

Yhtiö toivoo, että

  • muovipakkausten lajitteluohjeita noudatetaan,
  • pisteiden käyttö on asiallista ja
  • likaiset muovipakkaukset laitetaan energiatuotantoon menevään sekajätteeseen.

Muovipakkausten lajittelu on jätehuoltomääräysten mukaisesti vielä toistaiseksi vapaaehtoista, joten niiden laittaminen sekajätteeseen on luvallista.

Muovipakkausten lajitteluun vedoten jäteastian tyhjennykseen ei myönnetä pidennystä. Oikein lajiteltuna jäljelle jäävä sekajäte on likaista ja siksi jätettä ei sallita seisotettavan jäteastioissa pidempään, vaikka astia olisi vajaa.

Sammakkokangas Oy toimittaa keräyspisteissään kerättävät pakkausjätteet RINKI Oy:n osoittamiin käsittelypaikkoihin. Muovipakkausten täydentävä keräys rahoitetaan perusmaksutuloilla. Muovipakkaukset hyödynnetään osin materiaalina ja osin energian tuotannossa.