Muovipakkausjätteen keräämisellä ja kierrätyksellä ilmastohyötyjä: alueelliset erot kuitenkin huomioitava, etteivät ilmastohyödyt käänny haitoiksi

Lisäämällä kotitalouksien muovipakkausjätteen erilliskeräystä ja kierrätystä voidaan saavuttaa ilmastohyötyjä, selviää Keski-Suomen liiton tilaamassa ja LCA Consulting Oy:n toteuttamassa elinkaaritutkimuksessa.

Jätelain mukaan pakkausjätteiden kerääminen on tuottajien vastuulla. Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy edustaa tuottajia ja on perustanut Suomeen lain vaatiman keräyspisteverkoston. Muovipakkausten osalta keräyspisteitä on oltava minimissään 500. Keski-Suomessa kotitalouksien muovipakkausjätettä kerätään pääosin muovipakkausten tuottajayhteisön perustamilla Rinki-ekopisteillä. Kunnat voivat halutessaan täydentää muovipakkausjätteen keräystä lisäämällä ekopisteiden lukumäärää tai järjestämällä kiinteistökohtaista keräystä.

Muovipakkausten keräys kiinnostaa kotitalouksia ja monet asukkaat toivovat kiinteistökohtaista keräystä. Kuntien täydentävän keräyksen kustannukset on katettava kuntalaisilta perittävillä jätemaksuilla. Toisin kuin moni ehkä luulee, muovipakkauksista materiaalina ei kerry tuloja täydentävässä keräyksessä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös täydentävän muovipakkauskeräyksen kustannuksia. Alueellisesti Keski-Suomessa Jyväskylän ulkopuolisissa kunnissa kuljetuskustannukset nostavat muovipakkausten keräyskustannukset korkeiksi. Tuottajien muovipakkausterminaali sijaitsee Jyväskylässä ja tilanteessa, jossa kunta täydentää keräystä, muovipakkaukset on koko alueelta toimitettava Jyväskylään. 

Muovipakkausten erilliskeräystä selvittäneessä tutkimuksessa ilmeni, että suuremmissa kunnissa, kuten Jyväskylässä, Äänekoskella, Saarijärvellä ja Muuramessa saavutetaan ilmastohyötyjä, jos muovipakkausten erilliskeräys laajennettaisiin kiinteistökohtaiseksi jopa vähintään viiden huoneiston kiinteistöihin. Pienemmissä kunnissa erilliskeräystä kannattaa useimmiten täydentää ekopisteiden yhteyteen, sillä kiinteistökohtaisessa keräyksessä kuljetusten aiheuttamat ympäristöhaitat ovat usein suuremmat, kuin kierrätyksestä saavutettavat hyödyt.

Huomioitavaa on, että laskelmat tehtiin olettaen, että kuluttajamuovipakkauksista materiaalina hyödynnetään 70 % ja 30 % päätyy energiahyödynnykseen. Julkisuudessa on myös ollut esillä arvioita, että hyödyntämisaste on maksimissaan 50 %. Tällä hetkellä valtakunnallisesti sekajätteen joukossa olevat muovipakkaukset päätyvät energiahyödynnykseen, sillä sekajätteen kaatopaikkakäsittelyn on korvannut nimenomaan energiahyödynnys.

Keräyksen laajentaminen on kustannustehokkainta suurimmissa kunnissa ekopistekeräyksessä. Kiinteistökohtainen keräys nostaa kustannuksia merkittävästi.

Koko selvityksen voit lukea tästä

Mitä Sammakkokangas Oy miettii muovinkeräyksen täydentämisestä?

Tällä hetkellä alueen jäteviranomaisen vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä ja palvelutasossa ei ole määritelty muovipakkausten keräykselle täydentävää velvoitetta. Näin ollen myöskään jätetaksassa ei ole muovinkeräystä koskevia maksuja. 

Kiinnostus muovipakkausten keräykseen on asukkailla suuri ja yhtiö ymmärtää tämän hyvin. Jäteviranomainen on käynnistämässä jätehuoltomääräysten uudistamisen. Tässä yhteydessä varmasti myös ratkaistaan se lähdetäänkö muovipakkausten keräystä täydentämään. 

Tällä hetkellä Sammakkokankaan osakaskuntien alueella on kolme Rinki Oy:n ylläpitämää kuluttajamuovipakkausten keräykseen tarkoitettua pistettä. Nämä sijaitsevat Pihtiputaalla, Viitasaarella, Saarijärvellä, Karstulassa ja Äänekoskella. 

Muovipakkauskeräykseen ei kelpaa kaikki muovi. Lajitteluohjeita on syytä noudattaa, sillä onnistumaton lajittelu heikentää muovin jalostamista. Muovipakkausten keräykseen kelpaavat vain muoviset, puhtaat ja kuivat muovipakkaukset. Esimerkiksi ämpäri tai pressu ei kuulu muovipakkauskeräykseen. Kovin likaisia muovipakkauksia ei kannata vartavasten lähteä puhtaalla vedellä puhdistamaan vaan laittaa sekajätteen joukkoon. Sekajätteen joukossa on myös kierrätykseen kelpaamattomien muovien oikea paikka. Et tee myöskään lajittelussa virhettä vaikka laitat kaikki muovipakkaukset sekajätteen joukkoon.

Sekajäte toimitetaan 100 % energiahyödynnykseen. Kaatopaikan loppusijoitukseen ei päädy sekajätteestä mitään. Näin ollen muovipakkausten keräys on alueemme asukkaille vapaaehtoista. Muovipakkausten lajitteluun perustuen sekajäteastialle ei voi hakea pidennettyä tyhjennysväliä. Tämä johtuu mm. siitä, että lajittelumahdollisuudet eivät ole tasapuoliset kaikille kuntalaisille.