Omenoiden käsittely

Olemme saaneet viime aikoina useita kyselyitä liittyen omenoihin, jotka ovat syystä tai toisesta  käyttökelvottomia. Miten niiden kanssa tulisi toimia? 

Omenat ovat biojätettä. Myös juuresten ja hedelmien kuoret ja naatit sekä esim. mehustuksessa syntyvä marjamäski ovat biojätettä ja nämä tulee käsitellä kuten muukin kotona tai mökillä syntyvä biojäte. Jokaiselta kiinteistöltä tulee jätehuoltomääräysten mukaan löytyä joko kompostori tai biojätteen erilliskeräysastia. Kompostiin laitettuna isoja biojätekappaleita kannattaa pilkkoa prosessin nopeuttamiseksi. 

Jos kuitenkin esimerkiksi omenoita, jotka eivät sovellu käytettäväksi, syntyy erityisen paljon, Sammakkokankaan jätekeskus Saarijärvellä vastaanottaa kertaeriä pientuojien biojätettä. Tästä peritään kuormamaksu pientuojahinnoittelun mukaan. Näitä ei siis lueta kuuluvaksi puutarhajätteeseen, jolla tarkoitetaan oksia ja haravointijätettä. 

Myös Äänekosken lajitteluasema Koukkuun voi viedä pienen määrän omenoita. Kertaerä on muutama 10 l, koska omenat sijoitetaan biojäteastioihin, jotka tyhjennetään biojätelenkin yhteydessä. Vastaanottohinta Koukussa 7,50 €.

Omenoita tai muuta biojätettä ei tule viedä omatoimisesti metsään eläimille. Metsästysseuroilta voi kuitenkin tiedustella, että olisiko heillä tarvetta ylijäämähedelmille, jolloin ne sijoitetaan riistanhoidollisesti järkevään paikkaan. Toisinaan näkee, että hedelmiä on kipattu tien läheisyyteen metsän reunaan. Tämä lisää selkeästi liikenneturvallisuusriskiä.