Petäjäveden ja Multian jätekuljetukset

Taustaa

Sydän-Suomen jätelautakunta tarkasteli jätelain mukaisesti Petäjäveden ja Multian alueiden jätteen kuljetuksen (pl. lietteet). Lautakunta päätyi molempien kuntien osalta siihen, että jätelain 37 §:n vaatimukset eivät kaikilta osin täyty, minkä vuoksi kiinteistön haltijan järjestelmällä ei voida jatkaa. Petäjäveden päätös tehtiin keväällä 2019 ja Multian päätös keväällä 2020. Petäjäveden kuljetuksia koskevan päätöksen yhteydessä lautakunta määritteli muutokseen reilun kahden vuoden siirtymäajan. Multian kohdalla siirtymäaika oli lyhyempi eli noin 1 vuosi ja 4 kk.

Jätelautakunnan päätösten mukaisesti Petäjäveden alueella siirryttiin 1.9.2021 kunnan kilpailuttamaan kuljetusmalliin. Sama muutos tapahtuu Multialla 1.1.2022. Kuljetusten keskitetyn kilpailutuksen on hoitanyt kuntien omistama jäteyhtiö Sammakkokangas Oy, joka tuottaa jätehuollon palvelutehtävät omistajakuntiensa lukuun. Sammakkokangas Oy:n osakaskunnissa suurimmassa osassa on ollut kunnan kilpailuttama kuljetusmalli käytössä pidempään. 

Petäjäveden ja Multian kuljetuksia hoitaa sama kuljetusyritys

Sammakkokangas Oy julkaisi kuljetushankinnasta avoimen tarjouspyynnön Hilma julkiset hankinnat sivustolla. Määräaikaan menneessä saatiin viisi tarjousta, jota voidaan pitää varsin hyvänä määränä, koska aikaisemmin astiapalveluita kiinteistöjen haltijat ovat voineet sopia 1-2 yrityksen kanssa. Halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jätti Jätehuolto Laine Oy. 

Jätehuolto Laine Oy toimii Sammakkokankaan urakoistijana ja hoitaa siis kaikki jäteastioiden tyhjennykset. Kilpailutuksen kohteena olivat seka- ja biojätteen, lasin, metallin ja kartongin kiinteistökohtainen jätteenkeräys ja kuljetus. Lisäksi voittanut kuljetusyritys hoitaa yhtiön ylläpitämien aluekeräyspisteiden tyhjennykset. Optiona pyydettiin tyhjennyshinnat myös muovipakkausten keräysastioille. Tällä ennakoitiin mahdollista kehitystä muovipakkausten keräyksessä. 

Kuljetusjärjestelmän muuttumisen yhteydessä asukkaiden ei tarvitse itse irtisanoa jäteastiatyhjennyssopimusta vaan sopimukset päättyvät automaattisesti. Sammakkokangas Oy tiedottaa kiinteistön omistajia/ haltijoita. Tärkeää on, että jokainen tarkastaa kohdaltaan, että rekisteriin merkitty tieto on oikein ja korjaa tietoa tarvittaessa Sammakkokankaan asiakaspalveluun. 

Miten kilpailutus vaikuttaa hintoihin?

Sammakkokankaalla ei ole tarkkaa tietoa siitä, millaisia tyhjennyshintoja on aiemmin maksettu. Jokainen voi kohdallaan tehdä vertailua, sillä Petäjävedellä ja Multialla noudatetaan jätelautakunnan hyväksymän taksan hintoja. Löydät hinnat täältä.