Sydän-Suomen jätelautakunta on vahvistanut uudet jätehuoltomääräykset

Sammakkokankaan osakaskuntien alueella toimiva jäteviranomainen Sydän-Suomen jätelautakunta on vahvistanut uudet jätehuoltomääräykset kokouksessaan 30.8.2022. Määräykset tulevat voimaan kaikissa Sammakkokankaan osakaskunnissa 1.1.2023. (osakaskunnat: Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi, Karstula, Pihtipudas, Viitasaari, Uurainen, Saarijärvi, Äänekoski, Petäjävesi, Multia ja Hankasalmi)

Määräykset on laadittu kuntaliiton uusitun jätehuoltomääräysmallin pohjalta ja niissä on huomattava ero edelliseen pohjaan verrattuna. 

Keskeisimmät sisällölliset muutokset:

  • Biojätteen keräysvelvollisuus. 
  • Siirtyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, joka on määrätty jätelaissa. 
  • Erilliskerättävien hyötyjätteiden siirtymistä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen on tiukennettu. 
  • Muovin keräys uutena koko toimialueelle. 
  • Uutena 1.1.2023 alkaen tekstiilijätteen keräys. 
  • Jäteastioiden tyhjennysväleihin muutoksia Hankasalmella ja Multialla. 
  • Saostus- ja umpikaivolietehuollon sääntely täysin uutena Hankasalmelle. 
  • Alueellisen sekajäteastian käyttöoikeuteen liittyvät rajoitteet koskien vakituisia asukkaita. 
  • Kompostointirekisterivelvoite ja sitä koskeva säätely 1.1.2023 alkaen. 

Käytännössä suuremmat muutokset tulevat koskemaan taloyhtiöitä pakkaus- /hyötyjätteiden keräyksen laajenemisena. Lähes kaikissa kunnissa taloyhtiöissä on jo keräysastiat lasille, metallille, kartongille ja biojätteelle. 1.7.2023 keräys laajenee myös koskemaan muovipakkauksia. Alueellinen muovipakkausten keräys ei kuitenkaan laajene esimerkiksi Sammakkokankaan järjestämänä. Aluekeräystä järjestää jatkossakin pääasiassa tuottajat eli Rinki. 

Poistotekstiilin keräys alkaa 1.1.2023. Jokaiseen kuntaan tulee vähintään yksi vastaanottopiste. Tästä tiedotamme tarkemmin joulukuussa kotisivuillamme.

Näkyvimpiä muutoksia on kuitenkin alueellisen sekajäteastian käyttöoikeuteen liittyvät rajoitteet koskien vakituista asumista. Siirtymäajoin vakituisessa asumisessa on siirryttävä käyttämään kiinteistökohtaista jäteastiaa. Kiinteistökohtainen astia voi olla joko oma tai lähinaapureiden kanssa yhteinen kimppajäteastia. Tämä tehdään vaiheittain aloittaen vuonna 2023 ja päätökseen uudistus saatetaan 2025 vuoden loppuun mennessä. Tämän seurauksena aluekeräysverkosto sekajätteen osalta supistuu ja palvelee jatkossa vain vapaa-ajan asumista. Tämä on huomioitu jätelautakunnan vahvistamassa palvelutasossa. 

Jäteastiat siirtyvät siirtymäsäännöksellä jäteyhtiön omistamiksi vaiheittain. Kunnissa, joissa järjestelmä on jo vahvasti kiinteistökohtaisten astioiden käytössä, muutos tapahtuu ensin ja Viitasaarella, Pihtiputaalla ja Hankasalmella kuljetusjärjestelmämuutoksen jälkeen. Käytännössä jatkossa Sammakkokangas korvaa rikkoutuneet astiat ilman lisäveloitusta ja astia on osa tyhjennyspalvelua. Tästä asiasta tiedotetaan, kun muutos on ajankohtainen.

Myös biojätteen lajittelun seuranta tehostuu, kun kompostointia aletaan tehostetusti seurata ylläpitämällä rekisteriä jätelautakunnan toimesta. 

Uudet jätehuoltomääräykset löytyvät kokonaisuudessaan tästä

14.12.2021 jätelautakunnan vahvistama palvelutaso vuosille 2022 - 2026 löytyy tästä.