Täydentävään pakkausjätteiden keräysverkostoon muutoksia

Pakkausjätteillä tarkoitetaan samaa kuin hyötyjätteet!

Sammakkokangas Oy tekee vielä loppuvuoden 2021 aikana muutoksia täydentävään keräysverkostoon.

Muutokset perustuvat: 

  • jätelain mukaiseen vastuujakoon kunnan ja tuottajien välillä ja
  • 2017 määriteltyyn jätehuollon palvelutasoon.

Ohessa listaus tehtävistä muutoksista. Osaan kunnista suunnitelmaa keräysverkostosta ei ole vielä tehty loppuun. Syksyn aikana tehtävät muutokset näkyvät listassa orassinpunertavalla. 

Aluekeräysmuutokset 2021 (lataa pdf) 

Lista aluekeräyspisteistä osoitteineen löytyy tästä.

Viitasaaren alueella tehdään myös muutoksia

Ohessa linkki tiedotteeseen asiasta: https://viitasaari.fi/wp-content/uploads/2021/11/Tiedote-ja-kartta-11_2021.pdf 

Taustaa asiaan

Jätehuoltovastuu Suomessa on jaettu eri toimijoille. Vuoden 2016 alusta pakkausjätteiden alueellinen keräys siirtyi tuottajien vastuulle. Pakkausjätteillä tarkoitetaan lasi-, metalli-, kartonki ja muovipakkauksia. Tuottajataho tunnetaan nimellä Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Jätelaissa on määritelty tuottajakeräyspisteverkoston minimilaajuus. Kunnallisella keräyksellä tätä tuottajien keräyspisteverkostoa ei tarvitse välttämättä täydentää, mutta se on mahdollista. 

Täydentävän keräyksen laajuus jää paikallisen jäteviranomaisen ratkaistavaksi. Ennen tätä lakimuutosta keräys järjestettiin kunnallisesti ja materiaalista saatavat tulot tulivat kunnalle. Jätelaissa puhutaan kunnasta, mutta yleensä jätehuollon järjestämisestä puhuttaessa tarkoitetaan kunnallista jäteyhtiötä, kuten Sammakkokangasta. Nykyisin täydentävä keräys on rahoitettava jätemaksuilla ja kerätty materiaali tulee toimittaa tuottajien materiaaliterminaaleihin. Materiaalin toimittamisesta jäteyhtiö ei saa tuloja.

Tämän valtakunnallisen lakimuutoksen myötä myös Sammakkokankaan toimialueen jätehuoltoa oli tarkasteltava uudesta näkökulmasta. Jätelautakunta määritteli jätehuollon palvelutason 2017, joka täydentää jätehuoltomääräyksiä. Nämä molemmat asiakirjat ovat velvoittavia ohjeita, joihin Sammakkokankaan toiminnan on perustuttava.