Rakennus- ja purkujätteet

Kaikki rakentamisessa syntyvät jätteet ovat rakennusjätteitä, riippumatta siitä muodostuvatko ne uutta rakentaessa vai vanhaa purettaessa. Myös maanrakentamisen maa-ainekset lasketaan rakennusjätteeksi.

Asbestipitoiset rakennusjätteet on tuotava hyvin suojattuna omana kuljetuksenaan vaaraominaisuuksiensa vuoksi. Asbestipöly on terveydelle vaarallista, joten asbestijätteistä ei saa aiheutua pölyä kuljetuksen ja kuorman tyhjennyksen yhteydessä.  Asbestia sisältävän kuorman tuomisesta tulee ilmoittaa edeltä käsin jätekeskukseen.

Jätekeskukseen tuotaessa rakennusjätteet on lajiteltava erilleen muusta jätteestä sekä toisistaan.

Lajiteltavat rakennusjätteet

 • vaarallinen jäte
 • asbesti
 • puujäte (kyllästetty pidettävä erillään)
 • betoni- ja tiilijäte
 • maa-ainekset
 • asfaltti
 • metalli
 • tasolasi
 • puhdas pahvi
 • rakennusvilla
 • kipsilevyt tms.
 • bitumijäte
 • PVC -muovi

Tiili- ja betonijätteet lajitellaan puhtaisiin betoni- ja tiilijätteisiin sekä haitallisia aineita sisältäviin betoni- ja tiilijätteisiin. Kustannusten kannalta jäteveroton betoni- ja tiilijäte, jonka raekoko on alle 15 cm, kannattaa tuoda eri kuormassa.

Jätepuu voi olla pintakäsiteltyä tai käsittelemätöntä. Myös erilaiset kalustelevyt kelpaavan puujätteeseen. Puu ei saa sisältää tekstiiliä, metallia, lasia tai muita epäpuhtauksia. Nauloja tai sitä pienempiä metallikappaleita ei tarvitse kuitenkaan poistaa.