Usein kysytyt kysymykset

 1. Mistä jätehuollon perusmaksu koostuu?
 2. Millainen jäteastian tulisi olla?
 3. Tarvitseeko jäteastiaa merkitä jotenkin?
 4. Minne jäteastia sijoitetaan kiinteistöllä?
 5. Kuka huolehtii jäteastian pesusta?
 6. Voiko taajama-alueen ulkopuolella liittyä biojätteen erilliskeräykseen?
  Kuinka usein biojäteastiat tyhjennetään taajaman ulkopuolella?
 7. Mitä tarkoittaa kimppajäteastia?
 8. Kuinka vapaa-ajan asukas/ kesämökkiläinen voi järjestää jätehuollon?
 9. Mihin toimitetaan maalipurkit, hehkulamput, huonekalut, kodinkoneet ja tuhka? 
 10. Mitä jätteitä saa polttaa?
1. Mistä jätehuollon perusmaksu koostuu?

Perusmaksu (ent. ekomaksu) peritään kaikilta kiinteistöiltä. Sillä katetaan vaarallisten ja hyötyjätteiden keräys, kuljettaminen, käsittely sekä keräyspisteiden ylläpito.

Lisäksi osa perusmaksusta käytetään jäteneuvontaan, jätehuollon suunnitteluun ja jätelautakunnan kuluihin.

Perusmaksun suuruus määräytyy kiinteistötyypin mukaan. Perusmaksuluokat löytyvät jätetaksasta. Vakituisilta asuinkiinteistöiltä perusmaksua peritään jokaisella jätelaskulla aina kolme kuukautta kerrallaan ja vapaa-ajan kiinteistöiltä muun laskutuksen yhteydessä kerran vuodessa.

Viemäriverkoston ulkopuolisilta kiinteistöiltä peritään lisäksi myös lieteperusmaksu, jolla katetaan asumisen lietehuollon viranomaiskulut.

2. Millainen jäteastian tulisi olla?

Jäteastioiden tulee olla muovisia ja pyörällisiä jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaiteautojen koneelliseen kuormaukseen. Jäteastioita myyvät mm. paikalliset rautakaupat ja Sammakkokangas Oy. Astioiden koko on 140 – 660 litraa.

Kohteissa, joissa jätettä syntyy verrattain paljon, voi hankkia keräysvälineeksi pikakontin tai jätepuristimen. Sammakkokangas Oy myy jätehuoltoon soveltuvia jäteastioita.

 Kysy lisää 

3. Tarvitseeko jäteastiaa merkitä jotenkin?

Jäteastiassa tulisi olla selvästi merkittynä vähintään kiinteistön osoite.

Sammakkokangas Oy:n toimialueella jätejakeille on valittu tunnusvärit. Tunnusvärin voi ilmaista jäteastian värillä tai tarralla. Tarroja saat puhelimitse tilaamalla Sammakkokangas Oy:n toimistosta.

Esimerkiksi sekajätteen tunnusväri on harmaa, biojätteen ruskea, lasin sininen, metallin musta ja pahvin vihreä.

Ota yhteyttä

4. Minne jäteastia sijoitetaan kiinteistöllä?

Jäteastiat tulee sijoittaa tasaiselle alustalle enintään 10 m päähän jäteauton ajoreitistä. Kiinteistön haltija huolehtii siitä, että jäteastia on tyhjennettävissä. Esimerkiksi talvella jäteastia ei saa olla lumen peitossa.

Mikäli tiellä on kelirikon tai muun vastaavan vuoksi painorajoite (alle jäteauton painon), on kiinteistöjen tuotava jätteet rakenteeltaan kestävän tien varteen.

Jos jäteastiaa säilytetään tyhjennysten välissä muussa kuin tyhjennyspaikassa, tulee jäteastia tuoda tyhjennyspaikalle tyhjennystä edeltävänä iltana. Tyhjennysajan voi varmistaa Sammakkokangas Oy:n toimistosta puhelimitse tai sähköpostitse.


Jäteauto ei aja omakotitalojen pihaan tyhjentämään astiaa. Mikäli kiinteistön haltija edellyttää jätteiden hakua jäteautolla kiinteistön piha-alueelta, Sammakkokangas Oy ei vastaa tie- ja piharakenteiden rikkoutumisesta.

5. Kuka huolehtii jäteastian pesusta?

Jäteastioiden tyhjennyshintaan sisältyy pesu sekajäteastioille kerran vuodessa ja biojäteastioille kaksi kertaa vuodessa. Lisäpesut ovat mahdollisia erilliskorvausta vastaan.

6. Voiko taajama-alueen ulkopuolella liittyä biojätteen erilliskeräykseen? Kuinka usein biojäteastiat tyhjennetään taajaman ulkopuolella?

Biojätteen erilliskeräys on mahdollista keskustaajama-alueiden lisäksi myös haja-asutusalueilla, joissa ajetaan kahden viikon välein. Jos kiinnostusta erilliskeräykseen on, mutta et tiedä onko se mahdollista alueella, niin lisätietoja asiasta saa asiakaspalvelustamme p. 044 4685 502.

Biojäteastiat tyhjennetään kesäaikaan (1.5.-31.10.) kahden viikon välein. Talven ajaksi (1.11.-30.4.) on mahdollista pyytää neljän viikon tyhjennysväliä.

7. Mitä tarkoittaa kimppajäteastia?

Kimppajäteastialla tarkoitetaan lähinaapureiden yhteisesti hankkimaa jaettua jäteastiaa, jolle kimppaan kuuluvat kiinteistöt hakevat yhdessä sovittua tyhjennysväliä.

Kimpan perustamisesta tulee tehdä ilmoitus kirjallisesti Jätekimppa-lomakkeella. Kaikki kimppaan kuuluvat kiinteistöt täyttävät lomakkeen, josta kiinteistön tiedot käyvät ilmi.

Tyhjennyksistä muodostuvat kustannukset jakautuvat kimpassa mukana olevien kiinteistöjen tekemän keskinäisen sopimuksen mukaan. Mikäli kimpan osapuolet haluavat kukin erillisen laskun omasta tyhjennysosuudestaan, kimpan tulee ilmoittaa jokaisen jäsenen laskutusuhde (vähintään 10 % kiinteistöä kohden).

Yksittäisten kiinteistöjen tietojen lisäksi tulee mahdollisimman tarkasti ilmoittaa ainakin seuraavat kimppaa koskevat tiedot:

 • astiakoko
 • astian sijainti
 • tyhjennysvälitoive
 • muut kimppaan kuuluvat kiinteistöt

Ilmoitus varmennetaan kiinteistöjen haltijoiden allekirjoituksilla. Kaikkiin kimppaan kuuluvien lomakkeet tulisi mielellään lähettää yhteisessä kuoressa yhtiön toimistoon.

8. Kuinka vapaa-ajan asukas/ kesämökkiläinen voi järjestää jätehuollon?

Kaikkien kiinteistöiden on liityttävä alueellisen jätehuollon piiriin. Jos vapaa-ajan kiinteistössä ei asuta säännöllisesti, kiinteistön haltija voi tyhjennysmaksun sijasta lunastaa käyttöoikeuden ekopisteen sekajäteastiaaan ja toimittaa asumisesta syntyvän sekajätteen ekopisteeseen itse.

Kesämökille on myös mahdollista hankkia oma jäteastia, jolle haetaan tyhjennyssopimusta vain kesäajaksi.

Huomioitavaa on, että jäteastia tulee pystyä sijoittaa paikkaan, josta se on mahdollista tyhjentää. Kesämökkitiet ovat paikoin huonokuntoisia, jonka vuoksi ne eivät kestä jäteauton painoa. Ennen jäteastian hankkimista kesämökille olisi hyvä olla yhteydessä Sammakkokangas Oy:n toimistoon. Vapaa-ajan kiinteistön ilmoitus jätehuollosta tehdään jätehuoltolomakkeella (PDF).

9. Mihin toimitetaan maalipurkit, hehkulamput, huonekalut, kodinkoneet ja tuhka?

Maalit kuuluvat vaarallisiin jätteisiin. Käyttämättä jääneet maalit tulee toimittaa vaarallisten jätteiden keräykseen. Sammakkokangas Oy:n toimialueella vaarallisten jätteiden keräys on järjestetty jäteasemilla sekä jätekeskuksessa. Älä jätä maalipurkkeja tai muita vaarallisia jätteitä ekopisteisiin!

Hehkulamput kuuluvat sekajätteen joukkoon. Hehkulamput on hyvä pakata ennen jäteastiaan laittamista esimerkiksi maitopurkin sisään pisto- ja viiltohaavojen välttämiseksi. Huomioitavaa on, että loisteputket ja energiasäästölamput kuuluvat vaarallisiin jätteisiin. 


Vanhat, rikkinäiset huonekalut ovat suuria yhdyskuntajätekappaleita, jotka tulee toimittaa jäteasemille tai suoraan jätekeskukseen.

Rikkinäiset kodinkoneet ovat SER –romua, jota otetaan vastaan jäteasemilla ja jätekeskuksessa.


Tuhkan voi laittaa omalla tontilla esimerkiksi marjapensaiden juurelle. Hyvin pakattuna tuhkan voi laittaa myös sekajätteen joukkoon. Kompostiin tai biojäteastiaan tuhkaa EI saa laittaa, koska emäksisenä aineena tuhka häiritsee kompostoitumisprosessia.

10. Mitä jätteitä saa polttaa?

Taajama-alueella keskuslämmityskattilassa tai muussa vastaavassa tulipesässä saa polttaa: risuja

 • oksia
 • käsittelemätöntä puutavaraa
 • käsittelemätöntä paperia
 • käsittelemätöntä pahvia
 • käsittelemätöntä kartonkia

Muiden jätteiden polttaminen on kiellettyä. Taajama-alueella jätteiden avopoltto on kiellettyä.

Haja-asutusalueilla saa polttaa edellä mainittujen lisäksi avopolttona:

 • oksia
 • risuja
 • käsittelemätöntä puujätettä
 • maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä, poltettavaksi kelpaavia ja haitattomia jätteitä (esim. olkia ja hakkuutähteitä)