Asumisessa syntyvät lietteet

Jätelain (646/2011) mukaan asumisessa syntyvät lietteet luokitellaan jätteeksi ja kuuluvat kunnan vastuulle. Lietehuolto koskee soveltuvilta osin myös vapaa-ajan kiinteistöjä. 

Kiinteistön haltija vastaa tyhjennyksistä

Kiinteistön haltija vastaa asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksestä. Hän tilaa saostussäiliön tai umpikaivon tyhjennyksen haluamaltaan yrittäjältä.

Säiliöt tyhjennettävä kerran vuodessa

Saostussäiliöt (mukaan lukien pienpuhdistamojen säiliöt) tulee tyhjentää ja umpikaivojen pinta tarkastaa vähintään kerran vuodessa. Jätelautakunta seuraa ja valvoo lietekaivojen tyhjennyksiä asiakkaista kootun lieterekisterin avulla.

Lietteen kuljettamiseen vaadittavat luvat

Kaivotyhjennyksiä tilattaessa tulee varmistua siitä, että kaivot tyhjentävällä yrittäjällä on ELY-keskuksen myöntämä lupa jätteen kuljettamiseen sekä voimassa oleva liikennelupa.

Lisätietoja

Sydän-Suomen jätelautakunta 

Saana Minkkinen, vs.jätehuoltoasiamies

small-phone-icon.png 050 390 3765

Matti Piispanen, vs.jätehuoltosuunnittelija

small-phone-icon.png 044 4598 249

small-letter-icon.png jatelautakunta@saarijarvi.fi

 

Lisätietoa

asumisen lietehuollosta löydät TÄSTÄ

tai Sydän-Suomen jätelautakunnan sivuilta TÄÄLTÄ

 

Lietehuollon maksut

Tyhjennyksen suorittava yritys laskuttaa kuljetuksesta oman hinnastonsa mukaan.  Sammakkokangas Oy laskuttaa puhdistamon käsittelymaksun ja lieteperusmaksun. Perusmaksulla katetaan rekisterinylläpito-, seuranta-, neuvonta- ja tiedotus kustannukset. Perusmaksu peritään viemäriverkoston ulkopuolella olevilta kiinteistöiltä. Petäjäveden, Multian ja Hankasalmen osalta lieterekisterin laadinta on kesken ja lieteperusmaksuosa ei ole näissä kunnissa vielä käytössä ja käsittelymaksuakaan ei laskuteta Sammakkokankaan toimesta.