Rakentamisessa syntyvät jätteet

Rakentamisessa ja remontoinnissa syntyy erilaisia jätteitä. Oikeanlainen lajittelu säästää luonnonvaroja, koska monet jätevirrat voidaan kierrättää. Lajittelu säästää myös käsittelykustannuksissa.

Sammakkokangas tarjoaa monenlaista apua jätteiden lajitteluun. Isommissa rakennuskohteissa teemme tarvittaessa maksuttoman alkukartoituksen. Kartoituksen perusteella kerromme sinulle, kuinka jätehuolto kannattaisi kohteessasi hoitaa. Pyydämme olemaan yhteydessä etukäteen ennen rakennus- tai purkuprojektin alkamista lisäohjeiden saamiseksi. Suurin osa rakennusjätteistä toimitaan polttoon. Huonosti lajitellut kuormat käsitellään jätekeskuksessa koneellisesti. Lajittelemattoman jätteen vastaanottohinnat ovat huomattavasti lajiteltua korkeammat.

Erottele ainakin seuraavat jäteainekset:

  • puujäte
  • kyllästetty puu
  • rakennusvilla
  • tasolasi
  • kiviainekset
  • pahvi/ kartonki
  • metalli
  • vaaralliset jätteet
  • sähkölaitteet 
  • asbesti (pakattava asianmukaisesti ja ilmoitettava etukäteen jätekeskukseen)
Rakentamisessa syntyvät muut jätteet joko toimitetaan materiaali- tai energiahyödynnykseen tai loppusijoitetaan.