Vakituisten asukkaiden jätehuolto

Lain mukaan jokaisen kiinteistön tulee olla liittyneenä alueensa jätehuollon palveluiden piiriin. Sammakkokangas Oy hoitaa lakisääteisiä järjestetyn jätehuollon tehtäviä Äänekosken, Saarijärven, Karstulan, Kinnulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Uuraisten alueella sekä aluekeräyspisteiden osalta myös Petäjävedellä, Multialla ja Hankasalmella.

Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen

Alueen järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen tapahtuu jätehuoltolomakkeella. Voit täyttää lomakkeen asioimalla verkossa. Jätelautakunnan toimesta tarkastetaan lomakkeella annetut tiedot ja se, että anottu palvelu täyttää voimassa olevat jätehuoltomääräykset. Esimerkiksi jäteastian tyhjennysväli määritellään jäteastian koon ja asukasmäärän mukaan.

Jäteyhtiö avaa kiinteistölle palvelun. Jätelautakunnan toimesta seurataan, että kiinteistö on liittyneenä alueen jätehuoltoon jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Omakoti- ja paritalot 

Erillistaloissa sekajäte kerätään yleensä kiinteistökohtaisista jäteastioista. Kotitaloudet voivat joko hankkia oman jäteastian, tai muodostaa jätekimppoja, jossa kaksi tai useampaa kotitaloutta jakaa saman jäteastian.

Kiinteistön haltija voi myös hankkia käyttöoikeuden yleisen keräyspisteen sekajäteastiaan, jolloin kiinteistölle ei tarvitse hankkia omaa sekajäteastiaa.

Biojätteen voi kompostoida omatoimisesti, tai liittyä biojätteen erilliskeräykseen. Hyötyjätteet eli kartonki, paperi, lasi ja metalli lajitellaan aluekeräyspisteiden keräysastioihin.

Katso aluekeräyspisteiden sijainnit »

Rivi- ja kerrostalot

Rivi- ja kerrostaloilla tulee olla kiinteistökohtaiset keräysastiat, jotka on sijoitettu katettuun tilaan. Yli 5 huoneiston kiinteistöissä tulee olla erilliset jäteastiat seka- ja biojätteelle sekä lasille, metallille ja kartongille.