Yritysten ja yhteisöjen jätehuoltoratkaisut

Sammakkokangas tarjoaa osakaskuntiensa yrityksille, yhteisöille, seurakunnille ja yksityisille terveyspalvelujatuottaville yrityksille monipuolisia jätehuollon palveluita, kun syntyvän jätteen laatu ei poikkea asumisessa syntyvästä jätteestä ja palvelun tarjonnan puute on todettu. 

Sammakkokangas Oy:llä on toissijainen velvollisuus (TSV) järjestää jätehuoltopalveluita yrityksille, yhteisöille ja seurakunnille. Jätelain mukaisesti yritys, yhteisö tai seurakunta voi käyttää kunnallisia palveluita, kun muuta palvelua ei ole kohtuudella saatavilla. Palvelun tarjonta tulee selvittää ennen kunnallisten jätehuoltopalveluiden käyttämistä. Asiasta on säädetty Jätelaissa 17.6.2011/646: 5 luku, 33§. Tutustu aiheeseen täällä tarkemmin.

Ympäristökysymykset kiinnostavat monia tämän päivän yrityksiä. Jätteiden käsittely on yksi osa-alue, jolla yrityksen ympäristövaikutuksia on helppo vähentää ja hallita. Jätekeskukseen toimitettavien yritysjätteiden osalta pyydämme olemaan yhteydessä ennen jätteen toimittamista. Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 rajoittaa toimintaamme, joten yhteydenotto on tärkeää. Näin voidaan varmistua etukäteen siitä, että yrityksen tarvitsema palvelua on varmasti saatavilla.

Jätteiden syntypaikkalajittelu mahdollistaa niiden hyötykäytön. 

Sammakkokankaan laatu- ja ympäristöpäällikkö opastaa yrityksiä ja yhteisöjä jätteiden lajittelussa, auttaa jätteiden ohjaamisessa hyötykäyttöön ja jätekustannusten pienentämisessä.

 Ota yhteyttä ja kysy palveluistamme!