Lomakkeet

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Petäjävesi, Äänekoski


Jätehuoltolomake

Pientalot ja vapaa-ajan asunnot

Jätehuoltolomake (Multia)

Rivi- ja kerrostalot

Sähköinen jätehuoltolomake. Linkin kautta pääset sähköisen asioinnin etusivulle. Liity jätehuoltoon -painikkeesta voit täyttää jätehuoltolomakkeen sähköisesti.

Jätekimppa

Kimppalomake

Yhteistä jäteastiaa käyttävien tulee tehdä ilmoitus kimppaan kuuluvista kiinteistöistä kimppalomakkeella. Kaikkien osakkaiden tulee allekirjoittaa lomake! Kimppalomakkeen lisäksi uuden asukkaan on aina palautettava myös jätehuoltolomake. Kts. ohje.

Hankasalmi

Huomioithan lomakkeiden palautusosoitteet.

Jätehuoltolomake (Hankasalmi)

Kimppalomake (Hankasalmi)

Hankasalmella Sammakkokangas ei vielä hoida kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennyksiä, vaan asukkaan tulee itse tilata tyhjennykset haluamaltaan kuljetusyritykseltä.

Astiapalvelusta ym. tulee kuitenkin ilmoittaa myös Sammakkokankaalle, jotta tiedot päivittyvät jätehuollon asiakasrekisteriin, josta jätehuoltoviranomainen valvoo jätehuoltoon liittymistä.

Yritykset

Jätehuoltolomake

Muita lomakkeita

Kompostointi-ilmoitus

Siirtoasiakirja (pdf), siirtoasiakirja (doc) tulee täyttää vaihtolavakuormista, kun toimitetaan rakennus- tai purkujätettä, vaarallista jätettä, sako- ja umpikaivolietettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietettä tai pilaantunutta maa-ainesta.

Sydän-Suomen jätelautakunnalle palautettavat lomakkeet

Hakemus kiinteistön jätehuollon keskeyttämiseksi, jos kiinteistö on käyttämättömänä yli 6 kuukautta.

Hakemus kiinteistön jätehuollon vapautukseen. Lomakkeella voi hakea käyttökelvottomille kiinteistöille vapautusta jätehuollosta.

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä, jolla voi hakea myös pidennystä sakokaivon tyhjennysväliin.

Hakemus jätevesilietteiden omatoimiseen käsittelyyn. Käsittelijä täyttää ja listaa tyhjennettävät kohteet.